06 czerwca 2019

Ustalenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

W dniu 6 czerwca 2019 roku Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział I Cywilny wydał korzystny wyrok dla klienta kancelarii w sprawie o ustalenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.
Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, właściciel gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste, co 3 lata może zaktualizować opłatę roczną jeśli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

W przedmiotowej sprawie, właściciel nieruchomości – gmina, ustaliła nową wartość nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na podstawie sporządzonego operatu szacunkowego, a następnie wypowiedziała użytkownikowi wieczystemu wysokość dotychczasowej opłaty przesyłając równocześnie ofertę przyjęcia nowej wysokości opłaty rocznej w wysokości ponad 160.000,00 zł.
Z tak ustaloną opłatą nie zgodził się użytkownik wieczysty, który za pośrednictwem kancelarii wniósł do Sądu Okręgowego w Krakowie sprzeciw, skutecznie kwestionując wycenę nieruchomości sporządzoną na zlecenie właściciela nieruchomości i wysokość nowej opłaty rocznej.

Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział I Cywilny podzielił stanowisko Kancelarii i wyrokiem z dnia 6 czerwca 2019 roku ustalił nową wysokość opłaty rocznej w wysokości o 40% niższej, niż pierwotnie ustalona przez gminę opłata (ok. 96.000,00 zł).
Jest to już kolejny korzystny wyrok dla klienta kancelarii BFP potwierdzający zasadność kwestionowania proponowanej przez gminę zmiany (zwiększenia) opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. W imieniu BPF klienta reprezentował mec. Benedykt Fiutowski wspólnie z mec. Katarzyną Król.

Wyrok nie jest prawomocny.

Inne wygrane sprawy