26 listopada 2019

Wysokie zadośćuczynienie w związku z nieprawidłowo prowadzonym porodem

Dnia 26 listopada 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił powództwo matki i dziecka w związku z nieprawidłowo prowadzonym porodem. Na podstawie opinii biegłego ginekologa – położnika Sąd ustalił, że u dziecka doszło w trakcie porodu do niedotlenienia na skutek owinięcia pępowiną, co powodowało istotne spadki tętna płodu.
Mimo pogarszającego się stanu płodu nie było odpowiedniej reakcji personelu pozwanego szpitala, który mógł zapobiec dalszemu długiemu niedotlenieniu płodu, a tym samym tragicznym skutkom niedotlenienia. Opinia biegłego wskazywała, że poród należało w odpowiednim momencie zakończyć cesarskim cięciem. Dziecko (małoletnia powódka) urodziło się w ciężkiej zamartwicy, bez akcji serca oraz bez samodzielnego oddechu. Małoletnia powódka, obecnie kilkuletnie dziecko, cierpi na mózgowe porażenie dziecięce będące skutkiem niedotlenienia okołoporodowego, wzmożone napięcie spastyczne, przykurcze we wszystkich częściach ciała, jest całkowicie niesamodzielna, nie ma z nią kontaktu werbalnego, rokowania na przyszłość dla powódki są niekorzystne.

Sąd Okręgowy zasądził na rzecz małoletniej powódki kwotę 1 miliona złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną w związku z porodem krzywdę, a ponadto odszkodowanie za poniesione wydatki związane z leczeniem, jak również tytułem zwrotu przyszłego wydatku – montażu windy w domu wielorodzinnym, a ponadto comiesięczną rentę na pokrycie m.in. kosztów stałej rehabilitacji i opieki. Na rzecz małoletniej powódki, jak również na rzecz jej matki, Sąd zasądził także kwoty po 50.000 złotych tytułem zadośćuczynienia za naruszenie przez personel pozwanego szpitala ich praw pacjenta. Wszystkie kwoty zostały zasądzone dodatkowo z odsetkami za opóźnienie.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sprawę prowadziła Mec. J. Budzowska i Mec. M. Krzanowski.

Inne wygrane sprawy