Świadczymy pomoc prawną osobom mieszkającym za granicą na stałe, gdy do wypadku doszło na terenie Polski. Prowadzimy w Polsce procesy w imieniu cudzoziemców, którzy doznali w Polsce szkody w związku z błędnym leczeniem, wypadkiem samochodowym, czy innymi zdarzeniami.

mec. Michał Krzanowski