Stosunkowo często dochodzi do wypadków i uszkodzeń ciała spowodowanych niebezpiecznymi produktami.

Niebezpiecznym produktem jest wg Kodeksu Cywilnego „produkt nie zapewniający bezpieczeństwa, jakiego można oczekiwać, uwzględniając normalne użycie produktu.” O tym, czy produkt jest bezpieczny, decydują okoliczności z chwili wprowadzenia go do obrotu, a zwłaszcza sposób zaprezentowania go na rynku oraz podane konsumentowi informacje o właściwościach produktu.

Najczęściej produkt niebezpieczny to produkt niewłaściwie oznaczony. Producent jest zobowiązany do podania pełnej i rzetelnej informacji na etykiecie produktu lub na instrukcji obsługi, w języku polskim, jeśli produkt jest wprowadzany do obrotu na terenie Polski. Gdy informacja jest niejasna albo wprowadzająca w błąd, produkt może być później niepoprawnie zainstalowany lub używany w niewłaściwy sposób. Jeżeli używanie produktu niesie ze sobą pewne ryzyko, konsument musi być poinformowany o niebezpieczeństwie.

Jeżeli w sytuacji braku informacji lub informacji błędnej dojdzie do wypadku, to winą za wypadek nie będzie obarczony konsument, lecz producent. Można wtedy domagać się stosownego odszkodowania od producenta.

Odpowiedzialność za produkt jest odpowiedzialnością producenta na zasadzie ryzyka, a więc nie wymaga ze strony pokrzywdzonego wykazania winy podmiotu odpowiedzialnego. Zgodnie z art. 4491 § 1. Kodeksu Cywilnego, kto wytwarza w zakresie swojej działalności gospodarczej (producent) produkt niebezpieczny, odpowiada za szkodę wyrządzoną komukolwiek przez ten produkt.

Osoby zainteresowane pomocą w uzyskaniu odszkodowania za wypadek spowodowany produktem niebezpiecznym prosimy o kontakt z kancelarią BFP na numer telefonu: +48 12 428 00 70 lub mailem krakow@bf.com.pl.

mec. Karolina Kolary