Sporządzamy opinie prawne w j. angielskim na rzecz zagranicznych podmiotów (głównie zagranicznych kancelarii i prawników) z zakresu polskiego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych ze szkodą na osobie.
Przedmiotem tego rodzaju opinii jest w szczególności:

  • ocena rozmiaru szkody i krzywdy zgodnie z przepisami polskiego prawa w konkretnym stanie faktycznym;
  • analiza podstawy do dochodzenia rekompensaty za konkretne elementy szkody (odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta z tytułu zwiększonych potrzeb, renta z tytułu utraconych zarobków);
  • odsetki;
  • przedawnienie roszczeń;
  • ocena dowodowa

Doradzamy także w zagadnieniach z zakresu prawa karnego i prawa rodzinnego (w zakresie, w jakim jest to niezbędne w sprawach związanych z wypadkiem i doznaną szkodą na zdrowiu).
Nadto, na zlecenie podmiotów zagranicznych dokonujemy czynności związanych z gromadzeniem materiału dowodowego na terenie Polski (w tym między innymi notatki policyjne, opinie biegłych), a także ustalaniem danych dotyczących osoby odpowiedzialnej za szkodę oraz jej ubezpieczyciela.

mec. Jolanta Budzowska