Kontuzje sportowe bywają poważne, a koszty hospitalizacji, leczenia i transportu, w tym transportu lotniczego i akcji ratunkowych, bardzo wysokie.

Przy wypadkach sportowych kancelaria reprezentuje poszkodowanych w sytuacji, gdy odpowiedzialności za wypadek ponosi osoba trzecia. Wówczas, przy zgromadzeniu odpowiedniego materiału dowodowego, możliwe jest dochodzenie pełnych roszczeń odszkodowawczych od sprawcy albo jego ubezpieczyciela. Dotyczy to w szczególności zwrotu wydatków, na przykład kosztów ponadstandardowej opieki lekarskiej, czy pokrycia kosztów leczenia, także za granicą. Oczywiście, możliwe jest również uzyskanie zadośćuczynienia za doznane cierpienia i uszczerbek na zdrowiu oraz rekompensata utraconych dochodów.

Osoby zainteresowane pomocą w uzyskaniu odszkodowania za przy uprawianiu sportu prosimy o kontakt z kancelarią BFP na numer telefonu: +48 12 428 00 70 lub mailem krakow@bf.com.pl.

mec. Karolina Kolary