Dochodzenie odszkodowania od osoby, która wyrządziła szkodę wymaga udowodnienia, że działanie tej osoby i popełniony przez nią błąd były zawinione oraz że pomiędzy tym zawinionym działaniem, a poniesioną szkodą, zachodzi tzw. adekwatny związek przyczynowy.

Innymi słowy, na pacjencie domagającym się od szpitala lub lekarza odszkodowania za błąd medyczny ciąży obowiązek wykazania, że ów szpital lub lekarz ponosi winę za to właśnie działanie, które wywołało u pacjenta szkodę. Co ważne, wina szpitala za błąd medyczny nie musi być umyślna - wystarczy, że możemy wykazać, że szpital/lekarz prowadząc leczenie nie dołożył należytej staranności. Oznacza to jednocześnie, że żądanie od szpitala/lekarza naprawienia wyrządzonej szkody będzie wykluczone w sytuacji, gdy szkoda ta wystąpiła pomimo dopełnienia przez szpital/lekarza wszystkich obowiązków i pomimo zachowania wszystkich standardów postępowania, a także gdy szkoda wynikła z wyłącznej winy pacjenta.

Istotne jest również, że dochodzenie odszkodowania za błąd medyczny (w szerokim rozumieniu tego słowa) możliwe jest także w sytuacji, gdy zabieg lub leczenie zostały podjęte bez wyraźnej zgody pacjenta bądź wówczas, gdy przed udzieleniem tej zgody pacjent nie został poinformowany o ryzyku zabiegu, jego możliwych skutkach i alternatywnych metodach leczenia.

 

Dokumenty do pobrania

Dowiedz się więcej

mec. Jolanta Budzowska