13 marca 2012

Podwyższenie renty [01. 2012]

W 2005 roku zapadł korzystny wyrok na rzecz małoletniej powódki, w którym zasądzono na jej rzecz m. in. zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę. Renta ta, zgodnie z art. 907 § 2 kc, miała charakter tymczasowy. W grudniu 2009 roku rodzice powódki działając..

13 grudnia 2011

Dystocja barkowa – wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach [12. 2011]

Wyrok Sądu I Instancji został wydany w lipcu 2011 r. i Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego dziecka kwotę ok. 200 tys. zł tytułem zadośćuczynienia, a nadto odszkodowanie i rentę [szukaj w: powikłania okołoporodowe].  Dla przypomnienia należy wspomnieć,..

11 lipca 2011

Dystocja barkowa - rekompensata dla dziecka [07.2011]

Rodząca kobieta zgłosiła się do szpitala ok. 1.00 w nocy; aż do rana zajmowały się nią jednak wyłącznie położne. Lekarz dyżurny bądź nie miał wiedzy o tym, że na salę porodową przyjęto pacjentkę, bądź też fakt ten zignorował. Pomimo istnienia ku temu..

11 kwietnia 2011

Rekompensata dla rodziny za śmierć po porodzie [04.2011]

W grudniu 2003 roku ciężarna kobieta zgłosiła się do szpitala z rozpoznaniem: przedwczesne odklejenie łożyska, śmierć wewnątrzmaciczna płodu. Po wykonaniu cięcia cesarskiego i usunięciu obumarłego płodu stan pacjentki stopniowo pogarszał się, doszło do..

13 luty 2011

Wyrok w sprawie uszkodzenia splotu barkowego [02.2011]

W dniu 17 lutego 2011 roku, po wieloletnim, skomplikowanym procesie dotyczącym wadliwego postępowania medycznego wobec powódki - klientki kancelarii, Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w którym zasądził od jednego z warszawskich szpitali ponad 100 tys...

13 listopada 2009

1.400.000 złotych za błąd podczas porodu [11.2009]

W prowadzonej przez Kancelarię sprawie dotyczącej błędu medycznego popełnionego w czasie porodu małoletniego powoda Sąd Okręgowy w Lublinie przyznał zadośćuczynienie w kwocie 600 tys. zł i 5 tys. zł miesięcznej renty, co stanowi jedną z najwyższych kwot..