22 luty 2017

Sąd Apelacyjny przyznaje 350 tys.! – [02.2017]

W lutym 2017 roku zapadł wyrok Sądu II instancji – Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawie dotyczącej pozostawienia dużej gazy operacyjnej w klatce piersiowej pacjenta podczas operacji założenia żylnych pomostów aortalno – wieńcowych (popularnie zwanych..

16 luty 2017

Utrata nerki – wysokie odszkodowanie w ugodzie sądowej [2.2017]

200 tys. zadośćuczynienia oraz zwrot poniesionych kosztów leczenia i opieki otrzyma Klientka kancelarii BFP w wyniku zawartej ugody sądowej. Ugoda z pozwanym ubezpieczycielem została zawarta na pierwszej rozprawie wyznaczonej przez Sąd po wniesieniu pozwu,..

16 stycznia 2017

Odszkodowanie za zakażenie szpitalne, sepsę oraz spóźnioną diagnozę [12.2016]

W grudniu 2016 r. zapadł wyrok dotyczący odszkodowania za spóźnione rozpoznanie ciężkiego zakażenia i sepsy. Dotyczył on następującej sprawy:

23 września 2016

Zapalenie otrzewnej – opóźnienie w diagnozie [08.2016]

W dniu 30 sierpnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na rzecz klientki Kancelarii BFP kwotę: - 300 tys. złotych tytułem zadośćuczynienia - ponad 20 tys. złotych odszkodowania, - 500 złotych miesięcznej renty, wszystkie kwoty z ustawowymi odsetkami..

14 czerwca 2016

Ciało obce w jamie brzusznej [06.2016]

W dniu 10 czerwca 2016 roku zapadł wyrok Sądu I instancji – Sądu Okręgowego w Krakowie w sprawie dotyczącej pozostawienia dużej gazy operacyjnej w klatce piersiowej pacjenta podczas operacji założenia żylnych pomostów aortalno – wieńcowych (popularnie..

18 maja 2016

Proces w sprawie błędu diagnostycznego zakończony ugodą!

Z przyjemnością informujemy, że kolejna sprawa Klienta kancelarii BFP związana z błędem medycznym została zakończona zawarciem ugody sądowej.

03 marca 2016

Opóźnienie w leczeniu - zapalenie otrzewnej [03.2016]

W dniu 3 marca 2016 roku Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił wyrok w sprawie klienta Kancelarii BFP poszkodowanego w wyniku opóźnienia wykonania niezbędnej operacji aż o jedenaście dni, co doprowadziło do wystąpienia stanu zagrożenia życia (zapalenie otrzewnej),..

12 luty 2016

Jatrogenne uszkodzenie jelita podczas laparoskopowego zabiegu usunięcia jajnika oraz dalszy szereg zaniedbań [02.2016]

W dniu 10 lutego 2016 roku Sąd Okręgowy w Krakowie wydał na rzecz następcy prawnego poszkodowanej w wyniku licznych błędów medycznych pacjentki wyrok. Sąd zasądził od pozwanego Szpitala 200 tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia oraz 8.804,00 złotych..

31 stycznia 2016

140.000 złotych zadośćuczynienia za jatrogenne uszkodzenie dróg żółciowych!

30-letni pacjent, klient Kancelarii, poddał się operacji usunięcia pęcherzyka żółciowego. W czasie tego zabiegu doszło do uszkodzenia dróg żółciowych i naczyń krwionośnych. Personel pozwanego szpitala rozpoznał to uszkodzenie z tak znacznym opóźnieniem,..

26 października 2015

Wyrok Sądu Apelacyjnego ws. kalectwa dróg żółciowych [10.2015]

Na dzisiejszej rozprawie Sąd Apelacyjny ogłosił wyrok na mocy którego zmienił punkt I wyroku Sądu Okręgowego w ten sposób, że zamiast zasądzonej na rzecz powódki kwoty 220.000 zł zasądził kwotę 205.000 zł. Sąd Apelacyjny zasądził również na rzecz powódki..