28 luty 2013

Błąd w badaniu histopatologicznym [02.2013]

Po kilkutygodniowym postępowaniu wyjaśniającym z udziałem poszkodowanej, lekarza i zakładu ubezpieczeń zakończono ugodą sprawę zainicjowaną wezwaniem do zapłaty skierowanym do lekarza przez pacjentkę. Istota problemu sprowadzała się do nierozpoznania..

18 luty 2013

Odszkodowanie za zakażenie pacjenta gronkowcem złocistym i pałeczką ropy błękitnej [01.2013]

Dnia 4 stycznia 2013 roku zapadł korzystny dla poszkodowanej pacjentki, Klientki kancelarii BFP,  wyrok Sadu I Instancji - Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie związanej z zakażeniem bakteryjnym.

17 września 2012

Odszkodowanie za zakażenie szpitalne noworodka [09.2012]

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 5 września 2012 roku zasądził na rzecz małoletniego powoda kwotę ponad 150 tys. zł tytułem odszkodowania za poniesione wydatki w związku  z doznaną szkodą wyrządzoną przy porodzie w jednym z warszawskich szpitali,..

12 sierpnia 2012

Powikłania zabiegu histerektomii (usunięcia macicy) [08. 2012]

Powódka w dniu 27 marca 2007 roku poddała się operacji histerektomii w jednym z sosnowieckich szpitali. W trakcie operacji, po zabiegu, a także w toku dalszego leczenia, popełniono szereg błędów lekarskich, diagnostycznych i terapeutycznych.

11 czerwca 2012

Opóźnienie w diagnostyce i leczeniu [maj 2012]

Sąd Okręgowy w Krakowie wydał w dniu 23 maja 2012 r. wyrok, zgodnie z którym zasądził  na rzecz powoda  kwotę 70 tys. złotych tytułem zadośćuczynienia, z odsetkami ustawowymi od dnia 15 maja 2009 roku do dnia zapłaty. Przyczyną sporu był przebieg..