25 maja 2015

Zabieg bez zgody pacjenta – wysokie odszkodowanie [05.2015 r.]

Powódka, u której przez około rok prowadzono diagnostykę z powodu okresowego bolesnego powiększenia węzłów chłonnych szyi, ostatecznie została zakwalifikowana do operacji mającej polegać na usunięciu pojedynczego węzła chłonnego, wyłuszczeniu migdałka..

20 maja 2015

Rak piersi, którego nie było. Wyrok za błąd w diagnozie. [05.2015 r.]

U powódki, młodej kobiety, na podstawie badań obrazowych podejrzewano nowotwór złośliwy piersi; postawienie szczegółowej diagnozy miało nastąpić na podstawie biopsji cienkoigłowej. Po wykonaniu biopsji potwierdzono raka i poinformowano powódkę o konieczności..

16 kwietnia 2015

Zbagatelizowany uraz nadgarstka [04.2015 r.]

Powód, młody mężczyzna, w trakcie zjazdu na snowboardzie upadł i doznał urazu nadgarstka; uraz ten zaopatrzono w pobliskim szpitalu. Następnie powód konsultował jeszcze swój stan zdrowia w lecznicy prywatnej w miejscu zamieszkania - tam jednak bez dalszej..

24 marca 2015

Osseointegracja - nowoczesna proteza dla poszkodowanego! 

W dniu 14 lipca 2014 roku przed Sądem Okręgowym w Lublinie zapadł wyroku, w którym Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego pacjenta od szpitala oraz towarzystwa ubezpieczeniowego udzielającego mu ochrony ubezpieczeniowej kwotę 350.000,00 zł wraz z odsetkami..

12 listopada 2014

Braki w diagnostyce przedoperacyjnej [09.2014r.]

W dniu 12 września 2014 roku na skutek wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach zakończyła się sprawa klienta Kancelarii BFP poszkodowanego podczas operacji usunięcia żylaka.

12 listopada 2014

Kolejny wyrok ws. kalectwa dróg żółciowych [10.2014r.]

Wyrok zapadł w sprawie, w której u pacjentki w trakcie zabiegu usunięcia pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową doszło do uszkodzenia głównej drogi żółciowej. Uszkodzenie to zostało zauważone i zaopatrzone na miejscu, przez starszego stażem chirurga..

14 października 2014

Nierozpoznany udar [10.2014r.]

Pozwem wniesionym w 2011 r. wszczęty został proces o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę oraz ustalenie odpowiedzialności na przyszłość, na rzecz pacjenta, który w efekcie przebytego, zbyt późno rozpoznanego i źle leczonego udaru mózgu stał się osobą..

29 lipca 2014

Kolejna mediacja zakończona sukcesem! [07.2014]

W sprawie pierwotnie toczyło się postępowanie przed Wojewódzką Komisją do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Zostało wydane ostateczne orzeczenie o zdarzeniu medycznym. Podstawą roszczeń 74- letniego pacjenta, rolnika, był fakt, że złamanie talerza..

29 czerwca 2013

Błędne rozpoznanie – utrata organu [06.2013]

Dnia 20 czerwca 2013 roku warszawski sąd I instancji wydał wyrok na korzyść klienta kancelarii i zasądził solidarnie od jednego z niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej z Grójca oraz towarzystwa ubezpieczeń zadośćuczynienie w wysokości 100 tys. złotych..

28 luty 2013

Błąd w badaniu histopatologicznym [02.2013]

Po kilkutygodniowym postępowaniu wyjaśniającym z udziałem poszkodowanej, lekarza i zakładu ubezpieczeń zakończono ugodą sprawę zainicjowaną wezwaniem do zapłaty skierowanym do lekarza przez pacjentkę. Istota problemu sprowadzała się do nierozpoznania..