18 października 2017

Wielomilionowa, korzystna ugoda- odszkodowanie z błędy lekarskie podczas porodu [16.10.2017]

Kancelaria BFP w imieniu swoich klientów, w tym poważnie poszkodowanego dziecka, które cierpi na mózgowe porażenie dziecięce spowodowane niedotlenieniem podczas porodu, zawarła ugodę sądową.   Dziecko otrzyma łącznie blisko 2 mln. zł., w tym odszkodowanie..

21 kwietnia 2017

Wyrok Sądu Najwyższego w postępowaniu dyscyplinarnym przeciwko lekarzowi

21 kwietnia 2017 r. Sąd Najwyższy uchylił niekorzystne dla klienta kancelarii BFP orzeczenie Naczelnego Sądu Lekarskiego. Sprawa dotyczy lekarza ginekologa obwinionego m.in. o to, że w trakcie pobytu w szpitalu pacjentki w bliźniaczej ciąży wysokiego..

26 czerwca 2016

Pół miliona zadośćuczynienia w sprawie błędu okołoporodowego [06.2016]

Wyrokiem z dnia 22 czerwca 2016 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, po niespełna trzech i pół latach procesu, zasądził na rzecz poszkodowanego prowadzeniem porodu dziecka 500.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, a także nieco ponad 9.000,00..

01 maja 2016

Zadośćuczynienie dla rodziców za śmierć dziecka podczas porodu.

W dniu 21 kwietnia 2016 roku Sąd I instancji – Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok uwzględniający w części powództwo w sprawie dotyczącej nieprawidłowego prowadzenia porodu, który zakończył się śmiercią dziecka. Poród miał miejsce w jednym z małopolskich..

02 marca 2016

Ugodowe zakończenie procesu

W dniu 2 marca 2016 r. przed Sądem Okręgowym w Poznaniu została zawarta ugoda sądowa pomiędzy małoletnim powodem a szpitalem i jego ubezpieczycielem. Na stan zdrowia dziecka wpływ miało przede wszystkim niedotlenienie okołoporodowe, do którego doszło..

26 stycznia 2016

Precedensowy wyrok – rekordowa rekompensata dla dziecka i rodziców [01.2016]

Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie po siedmiu latach zakończył się proces w sprawie nieprawidłowego przeprowadzenia porodu w jednym z mazowieckich szpitali (wyrok Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2014 r., sygn. akt III..

19 listopada 2015

Groźna bakteria - szpital zapłaci zadośćuczynienie [11.2015]

Finału doczekały się dwa z trzech procesów, związanych z zakażeniami pacjentów groźną bakterią: paciorkowca ropotwórczego (streptococcus pyogenes), jakie toczyły się w Sądzie Okręgowym w Krakowie od 2008 roku. Trzeci wyrok zapadnie 24 listopada br.

17 luty 2015

Mediacja- śmierć dziecka podczas porodu [luty 2015]

W dniu 13 lutego 2015 roku zawarto częściową ugodę przed mediatorem w sprawie dotyczącej nieprawidłowego prowadzenia porodu, który zakończył się śmiercią dziecka. Poród miał miejsce w jednym z małopolskich szpitali. Pacjentka późnym wieczorem zgłosiła..

26 grudnia 2014

Rekordowe zadośćuczynienie ws błędów okołoporodowych [12.2014]

Sąd Okręgowy w Warszawie, w wyroku wydanym w przeddzień Wigilii 2014 r., po czterech latach trwania procesu uznał, że błąd lekarski jest niewątpliwy i zasądził na rzecz poszkodowanych następujące kwoty:   - na rzecz poszkodowanego prowadzeniem porodu..

12 czerwca 2014

Błąd okołoporodowy - wysokie zadośćuczynienie [06.2014]

Dnia 12 czerwca 2014 roku, po blisko czterech latach trwania procesu sądowego, podczas którego przesłuchano m.in. 10 lekarzy oraz uzyskano dwie pisemne opinie biegłych, Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał wyrok częściowy, w którym uznał odpowiedzialność ..