10 grudnia 2013

Korzystny wyrok apelacyjny – laparoskopia a przedawnienie [12.2013]

Powódka w jednym z warszawskich szpitali w dniu 23 października 2005 r. poddała się zabiegowi laparoskopowego usunięcia kamieni z dróg moczowych. W trakcie zabiegu doszło do urwania cewnika i przerwania moczowodu. W konsekwencji, konieczne były operacje..

20 maja 2013

Zakażenie miejsca operowanego [05.2013]

Dnia 14 maja 2013 roku Sąd Okręgowy w Krakowie, orzekając jako Sąd I Instancji, wydał korzystny dla Klienta kancelarii BFP wyrok w sprawie, w której jednym z zarzutów było zakażenie pacjenta podczas hospitalizacji bakterią ze szczepu gronkowców koagulazoujemnych.

28 czerwca 2012

Odszkodowanie za błąd operacyjny [06. 2012]

W 1999 r. 34-letni policjant poddał się w jednym z krakowskich szpitali leczeniu operacyjnemu usunięcia gruczolaka nadnercza, który w ocenie lekarzy stanowił źródło choroby nadciśnieniowej. W trakcie operacji nastąpiły komplikacje w postaci masywnego..

11 maja 2010

Wyrok w sprawie jatrogennego kalectwa dróg żółciowych [05. 2010]

W dniu 11 maja 2010 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał wyrok w sprawie związanej z jatrogennym uszkodzeniem dróg żółciowych, mocą którego zasądził na rzecz powódki reprezentowanej przez naszą Kancelarię zadośćuczynienie w wysokości 80 tys. zł, blisko..

11 kwietnia 2010

Zadośćuczynienie dla klienta za zakażenie szpitalne [04.2010]

W ostatnim czasie Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej złożonej przez jeden z warszawskich szpitali od wyroku częściowego w sprawie pacjenta - Klienta Kancelarii, zakażonego gronkowcem złocistym MRSA. Sąd Najwyższy uznał, że..

13 marca 2010

Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy wyrok w przedmiocie zadośćuczynienia i renty [03.2010]

Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy wyrok Sądu I instancji przyznający powodowi - Klientowi Kancelarii 60 tys. zł zadośćuczynienia oraz 6.250 zł tytułem skapitalizowanej renty, a ponadto miesięczną rentę w kwocie 150 zł. Sąd ustalając kwotę zadośćuczynienia,..