29 kwietnia 2014

Komplikacje po operacji [04.2014]

25 kwietnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Bielsku – Białej ogłosił wyrok w sprawie klientki Kancelarii BFP poszkodowanej w operacji usunięcia woreczka żółciowego metodą laparoskopową.

29 kwietnia 2014

Cholecystektomia – powikłania pooperacyjne

W 2011 roku przed Sądem Okręgowym w Opolu powódka, reprezentowana przez prawników z kancelarii Budzowska Fiutowski i Partnerzy, wszczęła proces sądowy przeciwko szpitalowi, w którym została wcześniej poddana zabiegowi operacyjnemu cholecystektomii laparoskopowej..

02 stycznia 2014

Nieprawidłowe leczenie operacyjne [12.2013]

W dniu 30 grudnia 2013 r. Sąd Apelacyjny wydał wyrok oddalający apelacje pozwanego szpitala oraz zakładu ubezpieczeń od korzystnego dla klienta kancelarii BFP wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11 lutego 2011 r.

12 grudnia 2013

Wyrok w sprawie uszkodzenia nerwu udowego [12.2013]

Dnia 11 grudnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym zasądził na rzecz Klientki kancelarii kwotę ponad 190.000 złotych tytułem zadośćuczynienia oraz kwotę około 38.000 złotych tytułem odszkodowania oraz skapitalizowanej renty za okres..

10 grudnia 2013

Korzystny wyrok apelacyjny – laparoskopia a przedawnienie [12.2013]

Powódka w jednym z warszawskich szpitali w dniu 23 października 2005 r. poddała się zabiegowi laparoskopowego usunięcia kamieni z dróg moczowych. W trakcie zabiegu doszło do urwania cewnika i przerwania moczowodu. W konsekwencji, konieczne były operacje..

20 maja 2013

Zakażenie miejsca operowanego [05.2013]

Dnia 14 maja 2013 roku Sąd Okręgowy w Krakowie, orzekając jako Sąd I Instancji, wydał korzystny dla Klienta kancelarii BFP wyrok w sprawie, w której jednym z zarzutów było zakażenie pacjenta podczas hospitalizacji bakterią ze szczepu gronkowców koagulazoujemnych.

28 czerwca 2012

Odszkodowanie za błąd operacyjny [06. 2012]

W 1999 r. 34-letni policjant poddał się w jednym z krakowskich szpitali leczeniu operacyjnemu usunięcia gruczolaka nadnercza, który w ocenie lekarzy stanowił źródło choroby nadciśnieniowej. W trakcie operacji nastąpiły komplikacje w postaci masywnego..

11 maja 2010

Wyrok w sprawie jatrogennego kalectwa dróg żółciowych [05. 2010]

W dniu 11 maja 2010 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał wyrok w sprawie związanej z jatrogennym uszkodzeniem dróg żółciowych, mocą którego zasądził na rzecz powódki reprezentowanej przez naszą Kancelarię zadośćuczynienie w wysokości 80 tys. zł, blisko..

11 kwietnia 2010

Zadośćuczynienie dla klienta za zakażenie szpitalne [04.2010]

W ostatnim czasie Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej złożonej przez jeden z warszawskich szpitali od wyroku częściowego w sprawie pacjenta - Klienta Kancelarii, zakażonego gronkowcem złocistym MRSA. Sąd Najwyższy uznał, że..

13 marca 2010

Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy wyrok w przedmiocie zadośćuczynienia i renty [03.2010]

Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy wyrok Sądu I instancji przyznający powodowi - Klientowi Kancelarii 60 tys. zł zadośćuczynienia oraz 6.250 zł tytułem skapitalizowanej renty, a ponadto miesięczną rentę w kwocie 150 zł. Sąd ustalając kwotę zadośćuczynienia,..