14 czerwca 2018

Odszkodowanie za błędne leczenie stomatologiczne

W procesie dotyczącym szkód wynikających z błędnego leczenia stomatologicznego, Sąd Okręgowy w Krakowie zasądził na rzecz klienta reprezentowanego przez kancelarię BFP kwotę około 80.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia oraz odszkodowania.

29 maja 2018

Wewnątrzmaciczna śmierć dziecka – ugoda sądowa

Kolejna z naszych spraw zakończona na drodze ugody. Tym razem z ubezpieczycielem szpitala. Kancelaria reprezentowała Klientów - rodziców dziecka, które tragicznie zmarło w łonie matki w ostatnim okresie ciąży.

08 maja 2018

Kolejny wyrok w sprawie o zadośćuczynienie za śmierć dziecka.

W dniu 7 maja 2018 roku przed Sądem Okręgowym w Tarnowie zapadł wyrok w sprawie zadośćuczynienia dla rodziców dziecka, które zmarło w następstwie perforacji przewodu pokarmowego.

14 marca 2018

Zadośćuczynienie za śmierć dziecka [03.2018]

W dniu 14 marca 2018 roku przed Sądem Okręgowym w Warszawie zapadł wyrok w sprawie zadośćuczynienia dla rodziców dziecka, które zmarło z powodu zapalenia mózgu.

18 września 2017

Utrata wzroku w jednym oku – błąd lekarski

Poszkodowany pacjent wystąpił w 2011 roku do sądu z powództwem o zapłatę rekompensaty przeciwko placówce medycznej w związku z nieprawidłowościami, do jakich doszło podczas jego leczenia okulistycznego.

15 października 2015

Nieprawidłowe leczenie gruczolaka przysadki [10.2015]

W dniu 7 października 2015 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał na rzecz poszkodowanej w wyniku błędu medycznego pacjentki wyrok, w którym zasądził na jej rzecz od pozwanego Szpitala 200.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia, 2.024,00 zł tytułem odszkodowania..

21 grudnia 2014

Zadośćuczynienie za utratę słuchu (12.2014)

Powód, który był osobą przewlekle chorą i od lat dializowaną, w 2011 r. zapadł na jedną z częstych w jego stanie infekcji. Kiedy dolegliwości nie mijały, został przyjęty do szpitala i włączono leczenie antybiotykowe - między innymi amikacyną. Ani przed..

13 listopada 2010

Kolejny wyrok w sprawie zakażeń szpitalnych - zakażenie gronkowcem [11.2010]

W 2001 roku, dwudziestoletni wówczas powód, zawarł umowę o leczenie z prywatną kliniką w Warszawie: FRMS. Przedmiotem umowy było wykonanie zabiegu artroskopii i towarzyszących temu zabiegów rehabilitacyjnych. Przebieg leczenia był powikłany. U powoda..