12 marca 2024

Niewykryte wady płodu - wadliwe badania prenatalne.

Dziś przed Sądem Okręgowym w Lublinie zapadł korzystny wyrok dla naszych Klientów. Łącznie Sąd zasądził zadośćuczynienie w wysokości ponad 300.000,00 zł.

21 września 2022

220.000 zł na drodze ugody za niepodanie immunoglobuliny w ciąży

W omawianej sprawie naszej Klientce nie podano immunoglobuliny w czasie ciąży, mimo że w jej przypadku zachodziło ryzyko wystąpienia konfliktu serologicznego. Zastrzyk należy podać między 28. a 30. tygodniem ciąży. Ma to zapobiec wytworzeniu u matki przeciwciał..

26 października 2021

Nierozpoznanie raka – zadośćuczynienie za błędną diagnozę

W jednym z prowadzonych przez kancelarię postępowań o odszkodowanie za błąd medyczny, Sąd Okręgowy w Gliwicach zasądził na rzecz powódki kwotę 70.000,00 zł zadośćuczynienia wraz z odsetkami za czas trwania procesu, w tym kwotę 50.000,00 zł – za naruszenie..

07 lipca 2021

Skarga kasacyjna przyjęta do rozpoznania przez Sąd Najwyższy!

Nasza Kancelaria od kilku lat konsekwentnie walczy o zadośćuczynienie dla rodziny kobiety, która zmarła na nowotwór wywołany kontaktem z azbestem. Sprawa jest dość nietypowa:

25 lipca 2019

Błędny wynik badania histopatologicznego – naruszenie praw pacjenta

Pacjent, młody mężczyzna, poddał się zabiegowi wycięcia niepokojącej zmiany na nodze. Wycinek został oddany do badania histopatologicznego.

07 kwietnia 2014

Kancelaria BFP po stronie ratowników medycznych [03.2014]

W dniu 28 marca br. zakończył się sukcesem proces karny, prowadzony z udziałem prawników kancelarii BFP przed Sądem Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie.  Sprawa ta była o tyle nietypowa, że podczas gdy w postępowaniach dotyczących błędów..

23 grudnia 2013

GIODO [12.2013]

OPINIE PRYWATNE W PROCESIE A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   Po rozprawie w dniu 18 grudnia 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie  wydał wyrok uchylający dwie niekorzystne dla klientki kancelarii BFP decyzje GIODO.   Mocą tych..

31 października 2012

Wygrana autora książki „Cena przetrwania? SB wobec Tygodnika Powszechnego” [10.2012]

Roman Graczyk – autor książki „Cena Przetrwania? SB wobec Tygodnika Powszechnego”, który w swojej książce opisywał mechanizmy i skutki inwigilacji redakcji Tygodnika przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1956-1989, został pozwany przez syna jednego z bohaterów..

13 grudnia 2010

Interesująca sprawa. Wyrok w sprawie biegłych sądowych [12.2010]

W dniu 30 grudnia 2010 r. zapadł wyrok, mocą którego Sąd Okręgowy w Nowym Sączu oddalił powództwo kierowane przeciwko klientom kancelarii i obciążył stronę przeciwną kosztami sądowymi. Powodem w tej sprawie był sprawca przestępstwa na tle seksualnym;..