22 luty 2017

Sąd Apelacyjny przyznaje 350 tys.! – [02.2017]

W lutym 2017 roku zapadł wyrok Sądu II instancji – Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawie dotyczącej pozostawienia dużej gazy operacyjnej w klatce piersiowej pacjenta podczas operacji założenia żylnych pomostów aortalno – wieńcowych (popularnie zwanych..

16 luty 2017

Utrata nerki – wysokie odszkodowanie w ugodzie sądowej [2.2017]

200 tys. zadośćuczynienia oraz zwrot poniesionych kosztów leczenia i opieki otrzyma Klientka kancelarii BFP w wyniku zawartej ugody sądowej. Ugoda z pozwanym ubezpieczycielem została zawarta na pierwszej rozprawie wyznaczonej przez Sąd po wniesieniu pozwu,..

06 luty 2017

Odszkodowanie za śmierć w wypadku drogowym [01.2017]

Dnia 30 stycznia 2017 roku Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił wyrok w sprawie klientów Kancelarii BFP dotyczącej wypadku komunikacyjnego, na skutek którego doszło do zgonu męża powódki i ojca powoda.

18 stycznia 2017

Wypadek w szkole – odszkodowanie za utratę wzroku [01.2017]

W pierwszych dniach bieżącego roku przed Sądem Okręgowym w Krakowie doszło do zawarcia ugody sądowej między poszkodowanym reprezentowanym przez radcę prawnego Jolantę Budzowską a prywatną szkołą i jej ubezpieczycielem.

16 stycznia 2017

Odszkodowanie za zakażenie szpitalne, sepsę oraz spóźnioną diagnozę [12.2016]

W grudniu 2016 r. zapadł wyrok dotyczący odszkodowania za spóźnione rozpoznanie ciężkiego zakażenia i sepsy. Dotyczył on następującej sprawy:

28 grudnia 2016

Katastrofa lotnicza samolotu ultra lekkiego [12.2016]

W sprawie zakończonej niedawnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie Sąd ten zasądził  na rzecz żony zmarłego pasażera kwotę 43,067.00 SRD  (około 240 tys. zł.)  odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej i zadośćuczynienia, a na rzecz syna zmarłego..

24 listopada 2016

Zadośćuczynienie po latach [11.2016]

Powódka, młoda osoba, z powodu silnych bólów brzucha i postawionej diagnozy kamicy woreczka żółciowego została zakwalifikowana do operacji cholecystektomii laparoskopowej. Zapewniano ją, że operacja jest bezpieczna, a hospitalizacja będzie krótka. Zabieg..

06 października 2016

Katastrofa kolejowa pod Szczekocinami – zadośćuczynienie za ciężki uszczerbek psychiczny [09.2016]

Dnia 6 października 2016 r. przed Sądem Okręgowym w Krakowie zapadł wyrok w sprawie klientki Kancelarii BFP, która została poszkodowana w katastrofie kolejowej pod Szczekocinami w marcu 2012 r. Przypomnieć należy, że w wyniku zderzenia dwóch pociągów..

25 września 2016

Wypadek samochodowy we Francji - ugoda sądowa [09.2016]

Kolejna sprawa Klientki kancelarii BFP, związana z poważnym uszczerbkiem na zdrowiu poszkodowanego, została zakończona – zgodnie z oczekiwaniem Klientki - zawarciem ugody sądowej. We wrześniu 2012 roku Klientka kancelarii BFP była uczestnikiem wypadku..

23 września 2016

Zapalenie otrzewnej – opóźnienie w diagnozie [08.2016]

W dniu 30 sierpnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na rzecz klientki Kancelarii BFP kwotę: - 300 tys. złotych tytułem zadośćuczynienia - ponad 20 tys. złotych odszkodowania, - 500 złotych miesięcznej renty, wszystkie kwoty z ustawowymi odsetkami..