01 maja 2016

Zadośćuczynienie dla rodziców za śmierć dziecka podczas porodu.

W dniu 21 kwietnia 2016 roku Sąd I instancji – Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok uwzględniający w części powództwo w sprawie dotyczącej nieprawidłowego prowadzenia porodu, który zakończył się śmiercią dziecka. Poród miał miejsce w jednym z małopolskich..

03 marca 2016

Opóźnienie w leczeniu - zapalenie otrzewnej [03.2016]

W dniu 3 marca 2016 roku Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił wyrok w sprawie klienta Kancelarii BFP poszkodowanego w wyniku opóźnienia wykonania niezbędnej operacji aż o jedenaście dni, co doprowadziło do wystąpienia stanu zagrożenia życia (zapalenie otrzewnej),..

03 marca 2016

Wyrok Sądu Apelacyjnego - wadliwie wykonany zabieg usunięcia piersi z jednoczesną ich rekonstrukcją [03.2016]

W dniu 2 marca 2016 roku Sąd Apelacyjny w Poznaniu oddalił obie apelacje strony pozwanej (2 podmioty) i w całości utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2015 roku. Sąd Apelacyjny zasądził także od każdego z apelujących na..

02 marca 2016

Ugodowe zakończenie procesu

W dniu 2 marca 2016 r. przed Sądem Okręgowym w Poznaniu została zawarta ugoda sądowa pomiędzy małoletnim powodem a szpitalem i jego ubezpieczycielem. Na stan zdrowia dziecka wpływ miało przede wszystkim niedotlenienie okołoporodowe, do którego doszło..

25 luty 2016

Fundacja „Lux Veritatis” zawarła ugodę sądową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W dniu 22 lutego 2016 roku przed Sądem Okręgowym w Warszawie Fundacja „Lux Veritatis” z siedzibą w Warszawie zawarła ugodę sądową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na mocy której pozwany Fundusz zobowiązał się zapłacić powodowej..

25 luty 2016

Ugoda sądowa pomiędzy Fundacją "Lux Veritatis" a Narodowym funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W dniu 22 lutego 2016 roku przed Sądem Okręgowym w Warszawie Fundacja „Lux Veritatis” z siedzibą w Warszawie zawarła ugodę sądową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na mocy której pozwany Fundusz zobowiązał się zapłacić powodowej..

12 luty 2016

Jatrogenne uszkodzenie jelita podczas laparoskopowego zabiegu usunięcia jajnika oraz dalszy szereg zaniedbań [02.2016]

W dniu 10 lutego 2016 roku Sąd Okręgowy w Krakowie wydał na rzecz następcy prawnego poszkodowanej w wyniku licznych błędów medycznych pacjentki wyrok. Sąd zasądził od pozwanego Szpitala 200 tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia oraz 8.804,00 złotych..

31 stycznia 2016

140.000 złotych zadośćuczynienia za jatrogenne uszkodzenie dróg żółciowych!

30-letni pacjent, klient Kancelarii, poddał się operacji usunięcia pęcherzyka żółciowego. W czasie tego zabiegu doszło do uszkodzenia dróg żółciowych i naczyń krwionośnych. Personel pozwanego szpitala rozpoznał to uszkodzenie z tak znacznym opóźnieniem,..

26 stycznia 2016

Precedensowy wyrok – rekordowa rekompensata dla dziecka i rodziców [01.2016]

Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie po siedmiu latach zakończył się proces w sprawie nieprawidłowego przeprowadzenia porodu w jednym z mazowieckich szpitali (wyrok Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2014 r., sygn. akt III..

18 grudnia 2015

Czasem warto apelować!

Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 17 grudnia 2015 r. zmienił wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie wyrok na korzyść poszkodowanej na skutek błędu medycznego pacjentki i zasądził na jej rzecz dodatkowo 50.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia z ustawowymi..