09 maja 2016

Dziennik Polski 6.05.2016 r.

Sprawy o błąd medyczny są często opisywane w mediach, ale niewiele wiadomo o tym, jak trudno je wygrać. O swoich doświadczeniach w walce o odszkodowanie i zadośćuczynienie dla pacjentów w wywiadzie, udzielonym red. Grażynie Starzak z Dziennika Polskiego,..

21 kwietnia 2016

„Miliony za błędy medyczne” – Dziennik Gazeta Prawna 19.04.2016r.

Liczba spraw o rekompensaty w ostatnich latach stoi w miejscu. Rośnie za to wyraźnie wysokość odszkodowań i zadośćuczynień zasądzanych przez sądy na rzecz poszkodowanych pacjentów.

10 marca 2016

Jolanta Budzowska, komentarz w "Przybędzie procesów przeciw lekarzom" - Rzeczpospolita 10.03.2016 r.

Tak precyzyjnie spisane obowiązki lekarzy będą stanowiły mocny punkt podczas procesu o odszkodowanie. Zostanie sprawdzone, czy personel porodówki wykonał zadania i czy odnotował je w dokumentacji medycznej. Łatwiej więc będzie udowodnić błąd w działaniu..

03 marca 2016

„Zadośćuczynienie za krzywdę w związku ze śmiercią osoby bliskiej w polskim prawie – analiza prawna” Jolanta Budzowska

„Sprawy o zadośćuczynienie za krzywdę w związku ze śmiercią osoby bliskiej, w którym właściwym prawem materialnym jest prawo polskie, potrafią budzić sporo kontrowersji – czy to przez wzgląd na specyficzne zasady ustalania wysokości zadośćuczynienia,..

16 luty 2016

Jolanta Budzowska – komentarz w „Strajk medyków nie może zagrażać życiu ludzi”, Rzeczpospolita 15.02.2016

Zamknięcie placówki na czas protestu lekarzy i pozbawienie dostępu do dokumentacji medycznej to naruszenie zbiorowych praw pacjenta. Zdaniem mecenas Jolanty Budzowskiej dostęp do dokumentacji medycznej to jedno z podstawowych praw pacjenta, obok prawa..

22 grudnia 2015

Czy będzie łatwiej uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny?

Od początku działania Wojewódzkich Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych znawcy tematu twierdzili, że w obecnym kształcie przepisy nie spełniają oczekiwań. Nie budzi przy tym wątpliwości, że pozasądowy system uzyskiwania odszkodowania za..

05 października 2015

Koszty procesu w sprawach medycznych

Na łamach dziennika "Rzeczpospolita" ukazał się artykuł na temat praktyki sądów odnośnie  kosztów procesu w sprawach medycznych‎. Redakcja poprosiła o komentarz mec. Jolantę Budzowską, której wypowiedź zamieszczamy poniżej: "Jolanta Budzowska, radca..

24 września 2015

„Naruszenie praw pacjenta” – Miesięcznik Ubezpieczeniowy, wrzesień 2015

Roszczenie o zadośćuczynienie praw pacjenta jest niejako pochodną udzielanych przez podmioty lecznicze świadczeń zdrowotnych. Rodzić się może więc pytanie, czy odpowiedzialność z tego tytułu objęta jest zakresem obowiązkowego ubezpieczenia OC.   Więcej..

23 września 2015

Wadliwe endoprotezy – ważny artykuł w  miesięczniku „Kraków”

Red. Krystyna Rożnowska napisała: „Myślę, że co najmniej tysiąc osób w kraju, które od lipca 2003 do sierpnia 2010 poddały się wszczepieniu endoprotezy stawu biodrowego, posiada endoprotezę DePuy należącą do serii protez uznanych przed pięciu laty za..

02 sierpnia 2015

"Przyczynienie a błąd medyczny" - Miesięcznik Ubezpieczeniowy - lipiec/sierpień 2015

Przyczynienia się pacjenta do szkody w trakcie leczenia to kwestia, która pojawia się w wieku sprawach o błędy lekarskie. Typowe zarzuty to: że pacjent nie wykupił przepisanej recepty bądź nie stawił się na wskazaną kontrolę pooperacyjną. Takie zaniedbania..