16 kwietnia 2018

Wysokie odszkodowanie za wypadek drogowy z udziałem Amerykanów

Kancelaria BFP prowadzi sprawę o rekompensatę za szkodę na osobie w imieniu ofiar wypadku samochodowego, do którego doszło w lutym 2017 roku w Polsce, w okolicach Radomska. Poszkodowanymi w tym wypadku byli obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki, członkowie..

15 grudnia 2017

Odszkodowanie za wypadek w autobusie szkolnym [12.2017]

W dniu 14 grudnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok w sprawie z powództwa Klientki kancelarii BFP – uczennicy poszkodowanej na skutek upadku w autobusie szkolnym, w wyniku którego doznała przezkrętarzowego złamania kości udowej lewej.

30 kwietnia 2017

Odszkodowanie za upadek na oblodzonej ulicy – 04.2017

Sąd Okręgowy w Krakowie w kwietniu 2017 roku zasądził na rzecz klientki kancelarii Budzowska Fiutowski i Partnerzy kwotę ponad 50 tys. zł tytułem zadośćuczynienia, odszkodowania oraz renty wraz z odsetkami ustawowymi za doznane przez powódkę szkody wynikające..

06 luty 2017

Odszkodowanie za śmierć w wypadku drogowym [01.2017]

Dnia 30 stycznia 2017 roku Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił wyrok w sprawie klientów Kancelarii BFP dotyczącej wypadku komunikacyjnego, na skutek którego doszło do zgonu męża powódki i ojca powoda.

20 sierpnia 2015

Wyrok sądu w postępowaniu karnym

W lipcu 2012 roku w Gdyni doszło do poważnej kolizji drogowej, w wyniku której uszczerbku na zdrowiu doznało kilku obywateli Stanów Zjednoczonych. Sprawca wypadku, prowadząc pod wpływem alkoholu, nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej, w efekcie..

02 sierpnia 2015

Ciężki wypadek drogowy [07.2015]

W sierpniu 2011 r. klientki kancelarii, wówczas 16 i 17 letnie dziewczynki, zostały potrącone przez samochód, prowadzony z nadmierną prędkością przez młodego mężczyznę, znajdującego się pod wpływem alkoholu. Sprawca wypadku, nieudzieliwszy pomocy poszkodowanym,..

02 czerwca 2015

Wypadek samochodowy – ponad 700.000 zł na drodze ugody.

Kancelaria BFP prowadziła sprawę o rekompensatę za szkodę na osobie w imieniu jednej z ofiar poważnego wypadku samochodowego, do którego doszło w Gdyni w 2012 roku. Poszkodowanymi w tym wypadku byli – włącznie z klientem kancelarii – obywatele Stanów..

01 października 2014

Wypadek rowerzysty [10.2014r.]

Sprawa rozpatrywana przez Sąd Okręgowy w Krakowie dotyczyła wypadku rowerowego, który miał miejsce w 2009 r. Powód, wracając nocą z wycieczki rowerowej, na nieoświetlonym odcinku drogi wpadł w nieoznakowaną dziurę w jezdni i przewrócił się, doznając obrażeń..

17 lipca 2014

Zadośćuczynienie dla pasażera [07.2014]

W dniu 18 lipca 2014 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie zapadł pozytywny wyrok w sprawie poszkodowanego pasażera samochodu osobowego. Sąd zasądził na jego rzecz kwotę 100 tys. zł tytułem zadośćuczynienia wraz z odsetkami od dnia 19 października 2011..

30 marca 2014

Wygrana kancelarii w sprawie wypadku komunikacyjnego [03.2014]

Dnia 28 marca 2014 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym uwzględnił roszczenia dwójki powodów (klientów kancelarii BFP) o zapłatę zadośćuczynienia za krzywdę doznaną w wyniku następstw wypadku komunikacyjnego. Do wypadku doszło z winy osoby..