06 maja 2022

Raz jeszcze o błędach w leczeniu powikłań pooperacyjnych

W dniu 6 maja 2022 r., po siedmiu latach procesu, zapadł wyrok w sprawie, w której u pacjentki jednej z krakowskich klinik doszło do uszkodzenia jelita w trakcie zabiegu ginekologicznego.

28 kwietnia 2022

Poparzenie po peelingu dłoni – wygrana!

W dniu 27 kwietnia 2022 roku w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu zapadł wyrok w sprawie naszej Klientki, która doznała trwałego uszczerbku po przeprowadzonym peelingu TCA dłoni.

21 marca 2022

100.000 zł zadośćuczynienia za błąd w leczeniu haluksa!

Wyrokiem z dnia 17 marca 2022 r. zasądzono na rzecz powódki 65.000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz 1.610 zł tytułem odszkodowania. Należy jednak wskazać, że już po wytoczeniu powództwa, pozwany ubezpieczyciel po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego..

29 grudnia 2021

Błąd anestezjologa – jest prawomocny wyrok w sprawie

Po prawie 7 latach od wytoczenia powództwa i po 10 latach od zdarzenia, zakończyliśmy sukcesem sprawę naszego Klienta, u którego na skutek nieprawidłowo przeprowadzonej intubacji i błędu lekarza anestezjologa doszło do niedotlenienia mózgu, powodującego..

26 października 2021

Nierozpoznanie raka – zadośćuczynienie za błędną diagnozę

W jednym z prowadzonych przez kancelarię postępowań o odszkodowanie za błąd medyczny, Sąd Okręgowy w Gliwicach zasądził na rzecz powódki kwotę 70.000,00 zł zadośćuczynienia wraz z odsetkami za czas trwania procesu, w tym kwotę 50.000,00 zł – za naruszenie..

15 października 2021

250.000 zł zadośćuczynienia za utratę macicy oraz 50.000 zł za naruszenie praw pacjenta

Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał 15 października 2021 r. wyrok, w którym uwzględnił apelację klientki kancelarii BFP i podniósł kwoty zasądzone wcześniej na jej rzecz przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

30 września 2021

Zadośćuczynienie za zakażenie miejsca operowanego (ZMO)

Wyrokiem z dnia 30 września 2021 r. Sąd uwzględnił powództwo wytoczone przez Kancelarię w imieniu pacjentki – młodej kobiety, dotkniętej ciężkimi skutkami zakażenia miejsca operowanego. Pacjentka ta w dorosłym wieku zdecydowała się na operację ortopedyczną,..

30 września 2021

Kolejny milion złotych zadośćuczynienia na rzecz Klienta kancelarii BFP

Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 30 września 2021 roku oddalił apelację szpitala, tym samym wyrok I instancji z 2020 roku stał się prawomocny.

16 sierpnia 2021

Wyrok karny – wstrząs anafilaktyczny

W dniu 16 sierpnia 2021 r. zapadł wyrok sądu karnego w sprawie naszej Klientki, reprezentowanej przez Kancelarię zarówno w postępowaniu karnym, jak i cywilnym. Sprawa dotyczyła Pacjentki, u której doszło do wstrząsu anafilaktycznego.

29 lipca 2021

Ciało obce – ugoda z ubezpieczycielem

W lipcu 2021 r. doszło do zawarcia ugody, na mocy której ubezpieczyciel podmiotu leczniczego wypłacił na rzecz naszej Klientki kwotę 71.308,84 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za pozostawienie w obrębie jamy brzusznej pacjentki ciała obcego.