16 kwietnia 2015

Zbagatelizowany uraz nadgarstka [04.2015 r.]

Powód, młody mężczyzna, w trakcie zjazdu na snowboardzie upadł i doznał urazu nadgarstka; uraz ten zaopatrzono w pobliskim szpitalu. Następnie powód konsultował jeszcze swój stan zdrowia w lecznicy prywatnej w miejscu zamieszkania - tam jednak bez dalszej..

24 marca 2015

Osseointegracja - nowoczesna proteza dla poszkodowanego! 

W dniu 14 lipca 2014 roku przed Sądem Okręgowym w Lublinie zapadł wyroku, w którym Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego pacjenta od szpitala oraz towarzystwa ubezpieczeniowego udzielającego mu ochrony ubezpieczeniowej kwotę 350.000,00 zł wraz z odsetkami..

05 marca 2015

Ponad 800.000 złotych za śmierć pacjentki [marzec 2015]

Kancelaria BFP prowadziła sprawę związaną ze śmiercią pacjentki w wyniku operacji polegającej na wewnątrznaczyniowej embolizacji naczyniaka tętniczego – żylnego znajdującego się w jej mózgu. Naczyniak wraz z jego naczyniem żywiącym miał być podczas zabiegu..

05 marca 2015

Zadośćuczynienie w mediacji [luty 2015]

W 2014 roku kancelaria BFP skierowała w imieniu obywatela Holandii, który doznał bardzo poważnego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku samochodowego, pozew o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę. Do wypadku doszło w Polsce ponad 10 lat temu; poszkodowany..

17 luty 2015

Mediacja- śmierć dziecka podczas porodu [luty 2015]

W dniu 13 lutego 2015 roku zawarto częściową ugodę przed mediatorem w sprawie dotyczącej nieprawidłowego prowadzenia porodu, który zakończył się śmiercią dziecka. Poród miał miejsce w jednym z małopolskich szpitali. Pacjentka późnym wieczorem zgłosiła..

15 stycznia 2015

Wypadek narciarza w wyniku wady sprzętu sportowego [styczeń 2015]

Po kilkumiesięcznych negocjacjach z francuskim producentem sprzętu sportowego doszło do zawarcia ugody sądowej, na mocy której poszkodowany narciarz otrzymał 65.000,00 złotych tytułem zadośćuczynienia za cierpienia fizyczne doznane w wyniku uszkodzenia..

26 grudnia 2014

Rekordowe zadośćuczynienie ws błędów okołoporodowych [12.2014]

Sąd Okręgowy w Warszawie, w wyroku wydanym w przeddzień Wigilii 2014 r., po czterech latach trwania procesu uznał, że błąd lekarski jest niewątpliwy i zasądził na rzecz poszkodowanych następujące kwoty:   - na rzecz poszkodowanego prowadzeniem porodu..

21 grudnia 2014

Oparzenie w trakcie operacji (12.2014)

W 2012 roku przed Sądem Okręgowym w Warszawie powódka, reprezentowana przez prawników z kancelarii Budzowska Fiutowski i Partnerzy, wszczęła proces sądowy przeciwko szpitalowi oraz towarzystwu ubezpieczeniowemu udzielającemu mu ochrony ubezpieczeniowej.

21 grudnia 2014

Zadośćuczynienie za utratę słuchu (12.2014)

Powód, który był osobą przewlekle chorą i od lat dializowaną, w 2011 r. zapadł na jedną z częstych w jego stanie infekcji. Kiedy dolegliwości nie mijały, został przyjęty do szpitala i włączono leczenie antybiotykowe - między innymi amikacyną. Ani przed..

02 grudnia 2014

Nadużycie zaufania pacjenta do lekarza – wysokie zadośćuczynienie. [11.2014]

W styczniu 2006 roku dwudziestoletni wówczas powód, cierpiący na wrzodziejące zapalenie jelita grubego wyraził zgodę na wykonanie dwuetapowego zabiegu operacyjnego, polegającego na usunięciu fragmentów jelit i wytworzeniu stomii, a następnie zamknięcie..