06 kwietnia 2022

Wyrok karny po apelacji – błąd okołoporodowy, śmierć dziecka

Wyrokiem z dnia 6 kwietnia 2022 r. Sąd Rejonowy w Z. uznał bezsprzeczną winę oskarżonego lekarza i wymierzył mu karę 1 roku pozbawienia wolności, warunkowo umarzając jej wykonanie na okres próby. Nadto, orzekł także grzywnę w wysokości 200 stawek dziennych..

31 marca 2022

Ugoda w sprawie krwotoku po cholecystektomii laparaskopowej

Kancelaria BFP zawarła w imieniu swojej klientki ugodę z jednym z ubezpieczycieli na kwotę ponad 125 tys. zł.

21 marca 2022

100.000 zł zadośćuczynienia za błąd w leczeniu haluksa!

Wyrokiem z dnia 17 marca 2022 r. zasądzono na rzecz powódki 65.000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz 1.610 zł tytułem odszkodowania. Należy jednak wskazać, że już po wytoczeniu powództwa, pozwany ubezpieczyciel po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego..

04 luty 2022

Ugoda z ubezpieczycielem w przypadku stomatologicznym

W styczniu 2022 r. doszło do realizacji ugody zawartej przez klientkę reprezentowaną przez naszą kancelarię z ubezpieczycielem dwójki lekarzy-dentystów. Spór w opisywanej sprawie powstał w związku z leczeniem implantologicznym pacjentki.

17 stycznia 2022

Wysokie zadośćuczynienie za błąd okołoporodowy

W dniu 17 stycznia 2022 roku krakowski sąd apelacyjny wydał wyrok w sprawie małoletniego Klienta Kancelarii, który podczas porodu, w wyniku niedotlenienia macicznego doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego.

31 grudnia 2021

Skutki wypadku na stoku – ugoda

Ostatni dzień 2021 roku okazał się wyjątkowy dla naszego Klienta. W wyniku intensywnych negocjacji z ubezpieczycielem placówki medycznej Kancelaria BFP uzyskała korzystne warunki finansowe ugody pozasądowej, na której zależało Klientowi.

29 grudnia 2021

Błąd anestezjologa – jest prawomocny wyrok w sprawie

Po prawie 7 latach od wytoczenia powództwa i po 10 latach od zdarzenia, zakończyliśmy sukcesem sprawę naszego Klienta, u którego na skutek nieprawidłowo przeprowadzonej intubacji i błędu lekarza anestezjologa doszło do niedotlenienia mózgu, powodującego..

28 grudnia 2021

Uszkodzenie przełyku podczas zabiegu ezofazoskopii

W grudniu 2021 roku zakończyliśmy ugodą postępowanie likwidacyjne z ubezpieczycielem. Dla naszej Klientki wynegocjowaliśmy zadośćuczynienie za błąd medyczny w kwocie 60 tys. zł., z czego 20 tys. zł. to zadośćuczynienie za naruszenia praw pacjenta.

13 grudnia 2021

Wyrok w sprawie błędu okołoporodowego – ponad 2 miliony złotych rekompensaty

Wyrokiem z dnia 8 grudnia 2021 r. Sąd uwzględnił w znacznej części powództwo Klientów kancelarii – rodziców oraz brata pacjentki, która doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w związku z niedotlenieniem okołoporodowym.

26 października 2021

Nierozpoznanie raka – zadośćuczynienie za błędną diagnozę

W jednym z prowadzonych przez kancelarię postępowań o odszkodowanie za błąd medyczny, Sąd Okręgowy w Gliwicach zasądził na rzecz powódki kwotę 70.000,00 zł zadośćuczynienia wraz z odsetkami za czas trwania procesu, w tym kwotę 50.000,00 zł – za naruszenie..