31 grudnia 2021

Skutki wypadku na stoku – ugoda

Ostatni dzień 2021 roku okazał się wyjątkowy dla naszego Klienta. W wyniku intensywnych negocjacji z ubezpieczycielem placówki medycznej Kancelaria BFP uzyskała korzystne warunki finansowe ugody pozasądowej, na której zależało Klientowi.

28 grudnia 2021

Uszkodzenie przełyku podczas zabiegu ezofazoskopii

W grudniu 2021 roku zakończyliśmy ugodą postępowanie likwidacyjne z ubezpieczycielem. Dla naszej Klientki wynegocjowaliśmy zadośćuczynienie za błąd medyczny w kwocie 60 tys. zł., z czego 20 tys. zł. to zadośćuczynienie za naruszenia praw pacjenta.

30 września 2021

Błędna preindukcja porodu – ugoda

W ostatnim tygodniu września 2021 r. w imieniu naszej klientki zawarliśmy ugodę z ubezpieczycielem podmiotu medycznego. Preindukcja porodu została uznana za błąd okołoporodowy.

29 lipca 2021

Ciało obce – ugoda z ubezpieczycielem

W lipcu 2021 r. doszło do zawarcia ugody, na mocy której ubezpieczyciel podmiotu leczniczego wypłacił na rzecz naszej Klientki kwotę 71.308,84 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za pozostawienie w obrębie jamy brzusznej pacjentki ciała obcego.

27 stycznia 2021

Wrongful birth - wysokie zadośćuczynienie dla rodziców

W dniu 27 stycznia 2021 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie, została zawarta ugoda, na mocy której ubezpieczyciel podmiotu leczniczego wypłacił na rzecz naszych Klientów 120.000 zł zadośćuczynienia.

15 stycznia 2021

Ugoda – okołoporodowe uszkodzenie krocza

W dniu 15 stycznia 2021 r. została zawarta ugoda, na mocy której ubezpieczyciel podmiotu leczniczego wypłacił na rzecz naszej Klientki zadośćuczynienie i odszkodowanie w wysokości 200.000,00 zł.

12 stycznia 2021

Ugoda – błąd w rozpoznaniu raka

W styczniu 2021 r. przed Sądem Okręgowym w Katowicach, na stosunkowo wczesnym etapie postępowania sądowego, zawarliśmy ugodę sądową, mocą której ubezpieczyciel podmiotu leczniczego wypłacił zadośćuczynienie i odszkodowanie w wysokości 230.000,00 zł.

11 grudnia 2020

Rekompensata za poparzenie pacjenta

Ubezpieczyciel dobrowolnie wypłacił częściowe zadośćuczynienie i odszkodowanie za poparzenie pacjenta. Do poparzenia naszej Klientki doszło w znanej klinice zajmującej się medycyną estetyczną.

23 września 2020

Śmierć osoby najbliższej, tętniak aorty - ugoda

We wrześniu br. zakończyło się postępowanie w sprawie związanej ze śmiercią męża i ojca klientów, reprezentowanych przez kancelarię BFP Poszkodowany został przywieziony do szpitala przez ZMR z charakterystycznymi objawami, które skłoniły rodzinę pacjenta..

11 października 2019

Zakażenie wirusem HCV- ugoda sądowa

Dnia 11 października 2019 r. przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu, po kilku miesiącach od wszczęcia postępowania sądowego, poszkodowana pacjentka reprezentowana przez kancelarię BFP zawarła z ubezpieczycielem szpitala, w którym została zakażona wirusem..