25 września 2016

Wypadek samochodowy we Francji - ugoda sądowa [09.2016]

Kolejna sprawa Klientki kancelarii BFP, związana z poważnym uszczerbkiem na zdrowiu poszkodowanego, została zakończona – zgodnie z oczekiwaniem Klientki - zawarciem ugody sądowej. We wrześniu 2012 roku Klientka kancelarii BFP była uczestnikiem wypadku..

25 luty 2016

Fundacja „Lux Veritatis” zawarła ugodę sądową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W dniu 22 lutego 2016 roku przed Sądem Okręgowym w Warszawie Fundacja „Lux Veritatis” z siedzibą w Warszawie zawarła ugodę sądową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na mocy której pozwany Fundusz zobowiązał się zapłacić powodowej..

25 luty 2016

Ugoda sądowa pomiędzy Fundacją "Lux Veritatis" a Narodowym funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W dniu 22 lutego 2016 roku przed Sądem Okręgowym w Warszawie Fundacja „Lux Veritatis” z siedzibą w Warszawie zawarła ugodę sądową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na mocy której pozwany Fundusz zobowiązał się zapłacić powodowej..

01 grudnia 2015

Zawarcie ugody - odpowiedzialność szpitala ustalona na przyszłość [11.2015]

Sukcesem zakończyła się podjęta próba polubownego zakończenia sprawy o zapłatę przez zobowiązaną placówkę medyczną odszkodowania za nową szkodę majątkową, jaka ujawniła się u Klienta Kancelarii już po wydaniu w sprawie prawomocnego wyroku.

02 czerwca 2015

Wypadek samochodowy – ponad 700.000 zł na drodze ugody.

Kancelaria BFP prowadziła sprawę o rekompensatę za szkodę na osobie w imieniu jednej z ofiar poważnego wypadku samochodowego, do którego doszło w Gdyni w 2012 roku. Poszkodowanymi w tym wypadku byli – włącznie z klientem kancelarii – obywatele Stanów..

19 kwietnia 2015

PROCES O „LĄDOWANIE KPT. WRONY” ZAKOŃCZONY!

 W USA zakończył się proces odszkodowawczy pasażerów Boeinga 767. Samolot, który pilotował kpt. Tadeusza Wronę, 1 listopada 2011 roku awaryjnie wylądował na Okęciu. Interesy poszkodowanych reprezentowały specjalizujące się w wypadkach lotniczych..

05 marca 2015

Zadośćuczynienie w mediacji [luty 2015]

W 2014 roku kancelaria BFP skierowała w imieniu obywatela Holandii, który doznał bardzo poważnego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku samochodowego, pozew o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę. Do wypadku doszło w Polsce ponad 10 lat temu; poszkodowany..

15 stycznia 2015

Wypadek narciarza w wyniku wady sprzętu sportowego [styczeń 2015]

Po kilkumiesięcznych negocjacjach z francuskim producentem sprzętu sportowego doszło do zawarcia ugody sądowej, na mocy której poszkodowany narciarz otrzymał 65.000,00 złotych tytułem zadośćuczynienia za cierpienia fizyczne doznane w wyniku uszkodzenia..

04 lipca 2014

Odszkodowanie o równowartości kilkudziesięciu milionów złotych uzyskane w Anglii dla polskiego obywatela. Kancelaria BFP doradza w transgranicznych złożonych aspektach prawa procesowego, cywilnego i rodzinnego.

Mec. Jolanta Budzowska jest pełnomocnikiem polskiego obywatela, który wskutek wypadku komunikacyjnego w Wielkiej Brytanii wkrótce w drodze ugody otrzyma od brytyjskiego ubezpieczyciela kilkudziesięciomilionowe odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę...

19 listopada 2013

Ugoda przed mediatorem [11.2013]

W sprawie, w której  sąd skierował strony na wniosek jednego z pozwanych do mediacji, zawarta została ugoda przed mediatorem. Poszkodowana pacjentka otrzymała kilkaset tysięcy złotych jednorazowego odszkodowania i zadośćuczynienia. Uszkodzenie ciała..