12 luty 2016

Jatrogenne uszkodzenie jelita podczas laparoskopowego zabiegu usunięcia jajnika oraz dalszy szereg zaniedbań [02.2016]

W dniu 10 lutego 2016 roku Sąd Okręgowy w Krakowie wydał na rzecz następcy prawnego poszkodowanej w wyniku licznych błędów medycznych pacjentki wyrok. Sąd zasądził od pozwanego Szpitala 200 tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia oraz 8.804,00 złotych..

31 stycznia 2016

140.000 złotych zadośćuczynienia za jatrogenne uszkodzenie dróg żółciowych!

30-letni pacjent, klient Kancelarii, poddał się operacji usunięcia pęcherzyka żółciowego. W czasie tego zabiegu doszło do uszkodzenia dróg żółciowych i naczyń krwionośnych. Personel pozwanego szpitala rozpoznał to uszkodzenie z tak znacznym opóźnieniem,..

26 stycznia 2016

Precedensowy wyrok – rekordowa rekompensata dla dziecka i rodziców [01.2016]

Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie po siedmiu latach zakończył się proces w sprawie nieprawidłowego przeprowadzenia porodu w jednym z mazowieckich szpitali (wyrok Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2014 r., sygn. akt III..

18 grudnia 2015

Czasem warto apelować!

Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 17 grudnia 2015 r. zmienił wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie wyrok na korzyść poszkodowanej na skutek błędu medycznego pacjentki i zasądził na jej rzecz dodatkowo 50.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia z ustawowymi..

01 grudnia 2015

Zawarcie ugody - odpowiedzialność szpitala ustalona na przyszłość [11.2015]

Sukcesem zakończyła się podjęta próba polubownego zakończenia sprawy o zapłatę przez zobowiązaną placówkę medyczną odszkodowania za nową szkodę majątkową, jaka ujawniła się u Klienta Kancelarii już po wydaniu w sprawie prawomocnego wyroku.

30 listopada 2015

Odpowiedzialność odszkodowawcza placówki medycznej [11.2015]

W dniu 26 listopada 2015 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach zasądził na rzecz poszkodowanej wskutek zaniedbań personelu medycznego pacjentki, reprezentowanej przez prawników z kancelarii, 125.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia oraz 594,14 zł tytułem odszkodowania..

19 listopada 2015

Groźna bakteria - szpital zapłaci zadośćuczynienie [11.2015]

Finału doczekały się dwa z trzech procesów, związanych z zakażeniami pacjentów groźną bakterią: paciorkowca ropotwórczego (streptococcus pyogenes), jakie toczyły się w Sądzie Okręgowym w Krakowie od 2008 roku. Trzeci wyrok zapadnie 24 listopada br.

26 października 2015

Wyrok Sądu Apelacyjnego ws. kalectwa dróg żółciowych [10.2015]

Na dzisiejszej rozprawie Sąd Apelacyjny ogłosił wyrok na mocy którego zmienił punkt I wyroku Sądu Okręgowego w ten sposób, że zamiast zasądzonej na rzecz powódki kwoty 220.000 zł zasądził kwotę 205.000 zł. Sąd Apelacyjny zasądził również na rzecz powódki..

22 października 2015

Zadośćuczynienie za mobbing [10.2015]

W dniu 22 października 2015 roku Sąd Okręgowy w Nowym Sączu ogłosił wyrok w sprawie, w której mąż i trzech synów tragicznie zmarłej - w styczniu 2010 roku - nauczycielki dochodzili od właściwej gminy zapłaty zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej..

22 października 2015

Pomyłka lekarza co do miejsca operacji [10.2015]

W dniu 20 października 2015 r. Sąd Okręgowy w Łodzi zasądził na rzecz poszkodowanej pacjentki, reprezentowanej przez prawników z kancelarii BFP, 65.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia, 2.133,95 zł tytułem odszkodowania, 5.516,70 zł tytułem skapitalizowanej..