10 czerwca 2012

Brak informacji o wyniku badania [05.2012]

Sąd Apelacyjny w Gdańsku podtrzymał w całości wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z sierpnia 2011 r., podzielając tym samym stanowisko powódki, reprezentowanej przez kancelarię Budzowska Fiutowski i Partnerzy. Warto przypomnieć, że sprawa ma charakter wyjątkowy...

21 kwietnia 2012

Zakażenie-żółtaczka typu C [04.2012]

Sąd Apelacyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 23 kwietnia 2012 r. utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie wydany 18 czerwca 2011 r. Tym samym kilkadziesiąt pacjentek i członkowie rodzin zmarłych pacjentek doczekały się wreszcie momentu, kiedy zostaną..

25 marca 2012

Powikłania po zabiegu ortopedycznym [03.2012]

W dniu 22 marca 2012 roku Sąd Okręgowy w Katowicach, I Wydział Cywilny wydał wyrok, w którym zasądził na rzecz dwojga następców prawnych - krewnych powódki po blisko 120 tys. zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania wraz z odsetkami ustawowymi od 2008..

13 marca 2012

Wysoka rekompensata za utratę wzroku [03.2012]

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 7 marca 2012 r. ostatecznie rozstrzygnął na korzyść poszkodowanej dziennikarki spór o rekompensatę za utratę wzroku na skutek błędu medycznego.

13 marca 2012

Zadośćuczynienie za poparzenie podczas zabiegu artroskopii [02. 2012]

W lutym 2012 roku Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na rzecz Klientki Kancelarii zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w kwocie ok. 180 tys. łącznie z odsetkami ustawowymi za czas procesu. Podczas zabiegu rekonstrukcji uszkodzonego więzadła kolana metodą..

13 marca 2012

Odszkodowanie za wadliwy najem [02. 2012]

W dniu 3 lutego br. Sąd Apelacyjny w Łodzi uwzględnił w całości apelację złożoną przez kancelarię w imieniu instytucji finansowej i przyznał klientowi kancelarii kwotę blisko 600 tys. zł tytułem odszkodowania za szkodę poniesioną w związku koniecznością..

13 marca 2012

Podwyższenie renty [01. 2012]

W 2005 roku zapadł korzystny wyrok na rzecz małoletniej powódki, w którym zasądzono na jej rzecz m. in. zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę. Renta ta, zgodnie z art. 907 § 2 kc, miała charakter tymczasowy. W grudniu 2009 roku rodzice powódki działając..

13 grudnia 2011

Renta po latach w związku z następstwami zakażenia gronkowcem [12. 2011]

W grudniu 2011 r. , wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie został utrzymany wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, w którym ten Sąd przyznał na rzecz Klientów Kancelarii, następców prawnych zmarłego w trakcie procesu powoda,  skapitalizowaną rentę za..

13 grudnia 2011

Dystocja barkowa – wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach [12. 2011]

Wyrok Sądu I Instancji został wydany w lipcu 2011 r. i Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego dziecka kwotę ok. 200 tys. zł tytułem zadośćuczynienia, a nadto odszkodowanie i rentę [szukaj w: powikłania okołoporodowe].  Dla przypomnienia należy wspomnieć,..

13 listopada 2011

Wyrok w sprawie szpitalnego zakażenia gronkowcem [11.2011]

W 2001 roku, dwudziestoletni wówczas powód, zawarł umowę o leczenie z prywatną kliniką w Warszawie: FRMS.  Przedmiotem umowy było wykonanie zabiegu artroskopii i towarzyszących temu zabiegów rehabilitacyjnych. Przebieg leczenia był powikłany. U powoda..