Świadczenie porad prawnych dotyczących nieruchomości i inwestycji stanowi istotny zakres naszych usług w zakresie prawa obrotu nieruchomościami, w szczególności:

  • badamy stan prawny nieruchomości (sporządzamy raporty due diligence),
  • sporządzamy opinie prawne,
  • negocjujemy warunki umów sprzedaży,
  • reprezentujemy naszych Klientów przed sądami w sprawach mających za przedmiot nieruchomości i prawa z nimi związane, w tym także w postępowaniu przed sądami wieczystoksięgowymi
  • regulujemy stan prawny nieruchomości między innymi w postępowaniach o zniesienie współwłasności.

W ramach prowadzonych procesów inwestycyjnych między innymi:

  • analizujemy istniejące stosunki prawne oraz oceniamy ryzyko prawne związane z planowaną inwestycją,
  • świadczymy pomoc prawną w zakresie uzyskania dokumentów administracyjnoprawnych (w tym decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o pozwoleniu na budowę, wraz z wymaganymi uzgodnieniami, zezwoleniami i umowami),
  • prowadzimy w imieniu naszych Klientów postępowania administracyjne i sądowo- administracyjne przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Naszym Klientom doradzamy także w zakresie finansowania inwestycji oraz kupna nieruchomości, opiniujemy i negocjujemy warunki umów kredytu, jak również doradzamy w zakresie zabezpieczeń wierzytelności, zapewniając pełną obsługę prawną z tym związaną.

mec. Michał Sikora