Zakres prawa nieruchomości, w tym regulacji stanu prawnego nieruchomości, jest bardzo szeroki. Obejmuje on między innymi, poza opisanymi odrębnie postępowaniami spadkowymi, reprezentację w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, w postępowaniu o zniesienie współwłasności nieruchomości oraz o podział nieruchomości do korzystania, w postępowaniu o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, o wydanie nieruchomości lub o jej przywrócenie do stanu poprzedniego, a także w postępowaniu o przywrócenie posiadania nieruchomości. Reprezentujemy naszych Klientów także w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

Istotną dziedziną naszej działalności jest dochodzenie w imieniu naszych Klientów zwrotu nieruchomości utraconych w przeszłości na mocy aktów administracji publicznej, w tym odzyskiwanie nieruchomości wywłaszczonych.

mec. Michał Sikora