Świadczymy usługi dla kilku banków o istotnej pozycji na polskim rynku bankowym. Do naszych działań na rzecz banków należą głównie:

  • prowadzenie postępowań sądowych, których przedmiotem są roszczenia cywilnoprawne,
  • sporządzanie opinii prawnych dotyczących bieżących zagadnień związanych z czynnościami bankowymi.

Dla jednego z renomowanych polskich banków prowadzimy szereg spraw związanych z opcjami walutowymi, w tym świadczymy zastępstwo prawne w kilkunastu postępowaniach sądowych.

dr Anna Miśtal–Kluś