Posiadamy duże doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniach upadłościowych. Nasze działania w tym zakresie skupiają się w szczególności na:

  • dokonaniu zgłoszenia wierzytelności,
  • nadzorze przebiegu postępowania upadłościowego, w tym w szczególności kontroli prawidłowości wpisania wierzytelności oraz prawidłowości podziału kwot uzyskanych w ramach postępowania upadłościowego.

Dla naszych Klientów przygotowujemy również opinie prawne w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

mec. Katarzyna Wal–Kiek