Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu wszelkiego rodzaju postępowań spadkowych. Reprezentujemy zarówno Klientów, których celem samym w sobie jest uregulowanie stanu prawnego majątku nabytego w drodze dziedziczenia, jak i osoby, którym uzyskanie odpowiedniego postanowienia sądu spadku służy do przeprowadzenia dalej idącego zamierzenia, zazwyczaj również realizowanego z naszą pomocą - w tym np. inwestycji, stwierdzenia zasiedzenia, czy odzyskania wywłaszczonej nieruchomości.

Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu wszelkiego rodzaju postępowań spadkowych. Reprezentujemy zarówno Klientów, których celem samym w sobie jest uregulowanie stanu prawnego majątku nabytego w drodze dziedziczenia, jak i osoby, którym uzyskanie odpowiedniego postanowienia sądu spadku służy do przeprowadzenia dalej idącego zamierzenia, zazwyczaj również realizowanego z naszą pomocą - w tym np. inwestycji, stwierdzenia zasiedzenia, czy odzyskania wywłaszczonej nieruchomości.

Nadto oferujemy pełnienie funkcji wykonawcy testamentu. Z dotychczasowego doświadczenia wiemy, że nasi Klienci coraz częściej zdają sobie sprawę z wagi, jaką ma sprawne, szybkie i ścisłe wykonanie ich ostatniej woli, a co za tym idzie, poszukują godnych zaufania osób, które mogłyby pełnić funkcję wykonawcy ich testamentu. Nasza wiedza w przedmiocie prawnych i faktycznych aspektów działań zmierzających do realizacji rozrządzeń testamentowych spowodowała, że tego rodzaju zaufaniem byliśmy już obdarzani, a obecnie możemy zarekomendować swoje usługi także w tym zakresie.

mec. Michał Sikora