Świadczymy usługi związane z zakładaniem spółek prawa handlowego, a także prowadzimy bieżącą obsługę spółek w zakresie związanym z prawem spółek handlowych, w tym reprezentujemy spółki w postępowaniu rejestrowym przed właściwymi sądami. Na etapie tworzenia spółek pomagamy naszym Klientom wybrać najwłaściwszą dla danej działalności formę prawną - w tym celu dokładnie analizujemy zamierzenia naszych Klientów.

W ramach stałej lub doraźnej współpracy z Klientami świadczymy usługi prawne w zakresie takich zagadnień jak np.:

  • opracowanie dokumentów założycielskich,
  • zgłaszanie nowych spółek do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
  • łączenie, przekształcanie i likwidacja spółek,
  • obrót udziałami/akcjami,
  • obniżanie i podwyższanie kapitału zakładowego spółek.

mec. Katarzyna Król