Sporządzamy raporty due diligence dotyczące w szczególności:

  • stanu prawnego spółek oraz prowadzonych przez nie przedsiębiorstw,
  • nieruchomości i wszelkich praw z nimi związanych.

Badamy przedstawione nam dokumenty, jak również sami uzyskujemy niezbędne dokumenty złożone w urzędowych zbiorach dokumentów - np. w aktach rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub aktach wieczystoksięgowych nieruchomości, archiwach oraz ewidencjach.

Przy sporządzaniu raportów due diligence naszym celem jest:

  • ocena ryzyka prawnego inwestycji lub ich poszczególnych elementów,
  • analiza wszelkich prawnych aspektów planowanych inwestycji gospodarczych,
  • zaproponowanie naszym Klientom praktycznych rozwiązań, aby możliwa była realizacji ich celów gospodarczych.

mec. Bartłomiej Kałucki