W ramach stałej lub doraźnej współpracy z Klientami świadczymy usługi prawne z zakresu prawa pracy, w tym zbiorowego prawa pracy, takie jak:

  • sporządzanie opinii prawnych i analiz dla pracodawców dotyczące zagadnień pracowniczych,
  • przygotowywanie dokumentów z zakresu prawa pracy, w tym umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę, procedur i regulaminów obowiązujących w zakładzie pracy,

  • przygotowywanie dokumentów i przeprowadzanie procedury zwolnień grupowych,
  • prowadzenie postępowań sądowych, zarówno na rzecz pracodawców jak i pracowników, których przedmiotem są sprawy pracownicze.

    prowadzenie postępowań sądowych, zarówno na rzecz pracodawców jak i pracowników, których przedmiotem są sprawy pracownicze.
  • prowadzenie postępowań sądowych, zarówno na rzecz pracodawców jak i pracowników, których przedmiotem są sprawy pracownicze.

Prowadzimy szereg procesów sądowych z zakresu prawa pracy w imieniu podmiotów gospodarczych, w tym w imieniu jednego z renomowanych polskich banków. Reprezentowaliśmy także byłych pracowników brytyjskiej spółki przed Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przed którym uzyskaliśmy należne im świadczenia.

mec. Benedykt Fiutowski