Reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych, a także w postępowaniach arbitrażowych oraz podczas mediacji i negocjacji. Znaczna część naszych Klientów to podmioty zagraniczne. Wieloletnie doświadczenie partnerów i pracowników Kancelarii, systematyczne pogłębianie wiedzy oraz stałe rozwijanie umiejętności pozwala nam zapewnić Klientom pomoc prawną na najwyższym poziomie.

mec. Benedykt Fiutowski