Bierzemy udział w postępowaniach arbitrażowych reprezentując Klientów jako pełnomocnicy. Poza występowaniem przed uznanymi w Polsce stałymi sądami arbitrażowymi, zdobywamy też doświadczenie pełniąc funkcję arbitrów w sprawach rozpoznawanych przez arbitraż powoływany ad hoc.

Z uwagi na liczne sprawy transgraniczne doradzamy naszym klientom, przy współudziale prawników z innych krajów, także w postępowaniach przed arbitrażem poza granicami Polski.

mec. Benedykt Fiutowski