Posiadamy wiedzę i doświadczenie w sprawach tzw. najmu wielkopowierzchniowego, tak z perspektywy najemcy, jak i wynajmującego. Ten specyficzny zakres usług prawnych dotyczy najmu powierzchni handlowej w centrach handlowych, powierzchni magazynowej w centrach logistycznych oraz, dodatkowo, większych powierzchni biurowych.

W ramach obsługi naszych Klientów prawnicy kancelarii wielokrotnie mieli okazję do rozwiązania wielu praktycznych problemów, które wyniknęły właśnie w związku z najmem wielkopowierzchniowym.

Ponadto, prawnicy kancelarii aktywnie uczestniczyli w opracowaniu Kodeksu Dobrych Praktyk, dotyczącego umów najmu. Inicjatywa opracowania takiego Kodeksu została podjęta przez najemców powierzchni użytkowych w centrach handlowych, pod patronatem Polskiej Rady Centrów Handlowych. Kodeks ma na celu zapewnienie większej ochrony najemcom lokali w centrach handlowych poprzez ustalenie zbioru dobrych praktyk, przykładowo, z zakresu kosztów wspólnych ponoszonych przez wszystkich najemców, zasad marketingu centrum handlowego, opłat ponoszonych przez najemców przed otwarciem centrum, jak również wielu szczegółowych postanowień umów najmu tego rodzaju.

mec. Michał Sikora