Od wielu lat prowadzimy skuteczną windykację wierzytelności pieniężnych na rzecz swoich Klientów, na którą składa się przede wszystkim:

  • kierowanie w imieniu naszych Klientów do dłużników przedsądowych wezwań do zapłaty,
  • negocjowanie warunków ugód sądowych lub pozasądowych,
  • reprezentacja w postępowaniach sądowych o zapłatę.

Po uzyskaniu prawomocnych orzeczeń wszczynamy w imieniu naszych Klientów postępowania egzekucyjne, których przebieg następnie nadzorujemy.

mec. Katarzyna Wal–Kiek