11 października 2011

Kolejne doświadczenie kancelarii przy rejestracji spółki za granicą [10.2011]

Kancelaria otrzymała z sądu rejestrowego informację o wpisie do rejestru przedsiębiorców KRS oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, utworzonego przez jednego ze swoich klientów - belgijską spółkę akcyjną ION BEAM APPLICATIONS S.A. z siedzibą w Ottignies-Louvain-la-Neuve..

11 października 2011

Wygrana w sprawie opcyjnej z powództwa banku [10.2011]

W dotychczasowym dorobku kancelarii reprezentującej jeden z banków w tzw. sprawach opcyjnych, zapadały wyroki oddalające powództwa kierowane przeciwko bankowi. Tym razem sukcesem przed Sądem Okręgowym w Katowicach zakończyło się postępowanie z powództwa..

11 października 2011

Rekordowe zadośćuczynienie za błąd medyczny! [10. 2011]

26.10.2011 r.  Sąd Najwyższy definitywnie rozstrzygnął na korzyść poszkodowanego proces o błąd medyczny, oddalając skargi kasacyjne pozwanego szpitala i ubezpieczyciela. Tym samym został utrzymany w mocy wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 8.10.2010..

11 sierpnia 2011

Zadośćuczynienie za brak informacji o rozpoznaniu nowotworu złośliwego [08.2011]

W 2008 roku klientka kancelarii poddała się zabiegowi operacyjnemu hemoroidektomii. Operacja przebiegła bez komplikacji, jednak personel medyczny placówki medycznej nie poinformował pacjentki o przesłaniu usuniętego materiału operacyjnego do badania histopatologicznego,..

11 lipca 2011

Dystocja barkowa - rekompensata dla dziecka [07.2011]

Rodząca kobieta zgłosiła się do szpitala ok. 1.00 w nocy; aż do rana zajmowały się nią jednak wyłącznie położne. Lekarz dyżurny bądź nie miał wiedzy o tym, że na salę porodową przyjęto pacjentkę, bądź też fakt ten zignorował. Pomimo istnienia ku temu..

11 maja 2011

Brak opieki po operacji [05.2011]

W 2006 roku klientka kancelarii poddała się zabiegowi histerektomii. Na skutek wadliwie przeprowadzonej operacji, a następnie braku właściwej opieki pooperacyjnej doszło do wstrząsu hipowolemicznego realnie zagrażającego życiu klientki. Personel medyczny..

11 kwietnia 2011

Zadośćuczynienie dla Klientki kancelarii w związku z zakażeniem gronkowcem [04.2011]

W 2003 roku powódka - Klientka kancelarii - doznała wieloodłamowego złamania przynasady dalszej lewej kości ramiennej podczas upadku. W pozwanym szpitalu najpierw zaopatrzono złamanie, a następnie wobec braku prawidłowego zrostu przeprowadzono zabieg..

11 kwietnia 2011

Rekompensata dla rodziny za śmierć po porodzie [04.2011]

W grudniu 2003 roku ciężarna kobieta zgłosiła się do szpitala z rozpoznaniem: przedwczesne odklejenie łożyska, śmierć wewnątrzmaciczna płodu. Po wykonaniu cięcia cesarskiego i usunięciu obumarłego płodu stan pacjentki stopniowo pogarszał się, doszło do..

13 luty 2011

Wyrok w sprawie szkody na zdrowiu jako skutek depilacji [02.2011]

W dniu 9 lutego 2011 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym zasądził od jednej z warszawskich klinik kosmetycznych na rzecz klientki kancelarii 60 tys. zł  tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia za niestarannie wykonany zabieg depilacji..

13 luty 2011

Wyrok w sprawie uszkodzenia splotu barkowego [02.2011]

W dniu 17 lutego 2011 roku, po wieloletnim, skomplikowanym procesie dotyczącym wadliwego postępowania medycznego wobec powódki - klientki kancelarii, Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w którym zasądził od jednego z warszawskich szpitali ponad 100 tys...