13 stycznia 2011

Rekordowa rekompensata za utratę wzroku [01.2011]

Klientka kancelarii w 1999 roku poddała się zabiegowi laryngologicznemu usunięcia polipów z nosa w jednym z warszawskich szpitali. W trakcie zabiegu operator spowodował rozległe uszkodzenie przedniego dołu czaszki obu oczodołów, nerwów wzrokowych i mięśni..

13 grudnia 2010

Interesująca sprawa. Wyrok w sprawie biegłych sądowych [12.2010]

W dniu 30 grudnia 2010 r. zapadł wyrok, mocą którego Sąd Okręgowy w Nowym Sączu oddalił powództwo kierowane przeciwko klientom kancelarii i obciążył stronę przeciwną kosztami sądowymi. Powodem w tej sprawie był sprawca przestępstwa na tle seksualnym;..

13 listopada 2010

Kolejny wyrok w sprawie zakażeń szpitalnych - zakażenie gronkowcem [11.2010]

W 2001 roku, dwudziestoletni wówczas powód, zawarł umowę o leczenie z prywatną kliniką w Warszawie: FRMS. Przedmiotem umowy było wykonanie zabiegu artroskopii i towarzyszących temu zabiegów rehabilitacyjnych. Przebieg leczenia był powikłany. U powoda..

11 października 2010

Rekordowe zadośćuczynienie za błąd medyczny [10.2010]

Dnia 8 października 2010 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie zasądził 1,2 mln zł zadośćuczynienia z odsetkami ustawowymi za 7 lat trwania procesu przed Sądem I instancji. Jest to obecnie najwyższa do tej pory rekompensata za błąd medyczny w Polsce. Ponadto..

11 września 2010

Ostateczny wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie zakażenia wirusem żółtaczki typu C [09.2010]

Zakażenie wirusem żółtaczki typu C (HCV) było przedmiotem rozważań sądów w sprawie, w której w dniu 16 września 2010 r. zapadł ostateczny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Poszkodowany pacjent został zarażony wirusem HCV, prawdopodobnie podczas jednego..

11 września 2010

Precedensowa ugoda pozasądowa - przykładem praktycznego zastosowania klauzuli "ustalenia odpowiedzialności pozwanego na przyszłość za dalsze szkody" [09.2010]

Z udziałem kancelarii została zawarta w dniu 17 września 2010 r. ugoda pozasądowa, mocą której jeden z wiodących szpitali klinicznych w województwie śląskim wypłaci poszkodowanemu pacjentowi ponad 120 tys. zł odszkodowania na pokrycie kosztów dostawy..

11 czerwca 2010

Sprawa zakończona ugodą sądową [06.2010]

W czerwcu 2010 roku w sprawie, w której powódka była reprezentowana przez prawników naszej kancelarii, zawarto ugodę sądową, zgodnie z którą powódka otrzymała około 250 tys. zł tytułem całkowitego zaspokojenia roszczeń o zadośćuczynienie i szkodę majątkową,..

11 maja 2010

Wyrok w sprawie jatrogennego kalectwa dróg żółciowych [05. 2010]

W dniu 11 maja 2010 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał wyrok w sprawie związanej z jatrogennym uszkodzeniem dróg żółciowych, mocą którego zasądził na rzecz powódki reprezentowanej przez naszą Kancelarię zadośćuczynienie w wysokości 80 tys. zł, blisko..

11 kwietnia 2010

Zadośćuczynienie dla klienta za zakażenie szpitalne [04.2010]

W ostatnim czasie Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej złożonej przez jeden z warszawskich szpitali od wyroku częściowego w sprawie pacjenta - Klienta Kancelarii, zakażonego gronkowcem złocistym MRSA. Sąd Najwyższy uznał, że..

13 marca 2010

Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy wyrok w przedmiocie zadośćuczynienia i renty [03.2010]

Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy wyrok Sądu I instancji przyznający powodowi - Klientowi Kancelarii 60 tys. zł zadośćuczynienia oraz 6.250 zł tytułem skapitalizowanej renty, a ponadto miesięczną rentę w kwocie 150 zł. Sąd ustalając kwotę zadośćuczynienia,..