17 stycznia 2019

Zakażenie gronkowcem złocistym

Dnia 16 stycznia 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie pacjenta, u którego po otwartym złamaniu nogi doszło w pozwanym szpitalu do rozwoju zakażenia rany gronkowcem złocistym.

31 października 2018

Zakażenie miejsca operowanego - wyrok

Wyrokiem z dnia 30 października 2018 roku Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział I Cywilny, zasądził zadośćuczynienie i odszkodowanie na rzecz Klientki kancelarii, u której doszło do głębokiego zakażenia miejsca operowanego po zabiegu miomektomii (usunięcie..

07 sierpnia 2018

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za uszkodzenie jelita podczas zabiegu laparoskopii

Wyrokiem z dnia 2 sierpnia 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział I Cywilny, zasądził zadośćuczynienie i odszkodowanie na rzecz Klientki kancelarii, której jelito zostało uszkodzone podczas laparoskopowej operacji usunięcia torbieli jajnika.

27 lipca 2018

Śmierć dziecka w łonie matki – zadośćuczynienie dla rodziców [wyrok]

Dnia 27 lipca 2018 roku przed Sądem Okręgowym w Katowicach, Wydział I Cywilny, zapadł wyrok w sprawie zadośćuczynienia dla rodziców dziecka, które zmarło w łonie matki. Kancelaria BFP reprezentuje w tym procesie rodziców, którzy występują po stronie powodów.

16 lipca 2014

Brak równego dostępu do leczenia [07.2014]

16 lipca 2014 r., po kilku latach procesu, zapadł wyrok w sprawie wytoczonej przez p. Janinę Orczyk Skarbowi Państwa – Ministrowi Zdrowia oraz Narodowemu Funduszowi Zdrowia. W procesie tym najpierw p. Janina Orczyk, a po jej śmierci jej córka, dochodziła..

28 maja 2014

Decyzja Rzecznika Prawa Pacjenta w sprawie zmarłych bliźniąt z Włocławka [05.2014 ]

Rzecznik Praw Pacjenta stwierdził decyzją z 29 maja 2014 r. naruszenie praw pacjentka- matki zmarłych bliźniąt z Włocławka - do świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw..