07 sierpnia 2018

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za uszkodzenie jelita podczas zabiegu laparoskopii

Wyrokiem z dnia 2 sierpnia 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział I Cywilny, zasądził zadośćuczynienie i odszkodowanie na rzecz Klientki kancelarii, której jelito zostało uszkodzone podczas laparoskopowej operacji usunięcia torbieli jajnika.

13 grudnia 2017

Wysoka wygrana w sprawie błędu medycznego podczas operacji usunięcia pęcherzyka żółciowego [12.2017]

W dniu 12 grudnia 2017 r. zapadł kolejny wyrok w sprawie dotyczącej nieprawidłowo wykonanej operacji cholecystektomii laparoskopowej (usunięcia pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową). W trakcie tej operacji doszło do poważnego uszkodzenia dróg żółciowych..

25 maja 2017

Wadliwa rekonstrukcja więzadła [5.2017]

W dniu 23 maja 2017 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał korzystny wyrok dla klientki kancelarii w sprawie źle przeprowadzonego zabiegu rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego w kolanie powódki. Sąd uznał, że w trakcie zabiegu doszło do popełnienia..

19 maja 2016

Sąd Najwyższy w sprawie zgody na zabieg - na korzyść Klienta Kancelarii BFP! [05.2016]

Wyrokiem z dnia 24 września 2014 r. Sąd Okręgowy w Łodzi zasądził na rzecz powoda zadośćuczynienie w pełnej żądanej kwocie – 350 000 zł, a nadto zasądził odszkodowanie i rentę (zaległa oraz bieżącą po 12.400 zł. miesięcznie) - wszystko z odsetkami ustawowymi..

03 marca 2016

Wyrok Sądu Apelacyjnego - wadliwie wykonany zabieg usunięcia piersi z jednoczesną ich rekonstrukcją [03.2016]

W dniu 2 marca 2016 roku Sąd Apelacyjny w Poznaniu oddalił obie apelacje strony pozwanej (2 podmioty) i w całości utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2015 roku. Sąd Apelacyjny zasądził także od każdego z apelujących na..

18 grudnia 2015

Czasem warto apelować!

Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 17 grudnia 2015 r. zmienił wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie wyrok na korzyść poszkodowanej na skutek błędu medycznego pacjentki i zasądził na jej rzecz dodatkowo 50.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia z ustawowymi..

30 listopada 2015

Odpowiedzialność odszkodowawcza placówki medycznej [11.2015]

W dniu 26 listopada 2015 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach zasądził na rzecz poszkodowanej wskutek zaniedbań personelu medycznego pacjentki, reprezentowanej przez prawników z kancelarii, 125.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia oraz 594,14 zł tytułem odszkodowania..

22 października 2015

Pomyłka lekarza co do miejsca operacji [10.2015]

W dniu 20 października 2015 r. Sąd Okręgowy w Łodzi zasądził na rzecz poszkodowanej pacjentki, reprezentowanej przez prawników z kancelarii BFP, 65.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia, 2.133,95 zł tytułem odszkodowania, 5.516,70 zł tytułem skapitalizowanej..

05 maja 2015

Wadliwie wykonany zabieg usunięcia piersi z jednoczesną ich rekonstrukcją [04.2015]

W dniu 30 kwietnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu ogłosił wyrok sprawie klientki Kancelarii BFP poszkodowanej w wyniku wadliwego przeprowadzenia operacji rekonstrukcji gruczołów piersiowych.

21 grudnia 2014

Oparzenie w trakcie operacji (12.2014)

W 2012 roku przed Sądem Okręgowym w Warszawie powódka, reprezentowana przez prawników z kancelarii Budzowska Fiutowski i Partnerzy, wszczęła proces sądowy przeciwko szpitalowi oraz towarzystwu ubezpieczeniowemu udzielającemu mu ochrony ubezpieczeniowej.