11 grudnia 2020

Rekompensata za poparzenie pacjenta

Ubezpieczyciel dobrowolnie wypłacił częściowe zadośćuczynienie i odszkodowanie za poparzenie pacjenta. Do poparzenia naszej Klientki doszło w znanej klinice zajmującej się medycyną estetyczną.

30 czerwca 2016

Oparzenie spowodowane błędnym działaniem sprzętu [06.2016]

Dnia 30 czerwca 2016 roku przed Sądem Okręgowym w Kielcach zapadł wyrok w sprawie dotyczącej oparzenia pacjenta na skutek nieprawidłowości w obsłudze aparatu do elektrokoagulacji podczas zabiegu artroskopii kolana.

19 maja 2013

Poparzenie podczas operacji [05.2013]

  Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 9 maja 2013 roku oddalił apelacje wniesione przez obu pozwanych od korzystnego dla pacjentki wyroku Sądu I Instancji z dnia 28 lutego 2012 roku. Tym samym wyrok zasądzający dla klientki kancelarii 90..

13 marca 2012

Zadośćuczynienie za poparzenie podczas zabiegu artroskopii [02. 2012]

W lutym 2012 roku Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na rzecz Klientki Kancelarii zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w kwocie ok. 180 tys. łącznie z odsetkami ustawowymi za czas procesu. Podczas zabiegu rekonstrukcji uszkodzonego więzadła kolana metodą..

13 listopada 2011

Zabieg kosmetyczny - wygrana kancelarii [11. 2011]

Wyrokiem z  16 listopada 2011 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie  utrzymał w mocy wcześniejszy wyrok Sądu Okręgowego, zasądzający na rzecz klientki kancelarii tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania wraz z odsetkami kwotę ok. 60 tys. zł. Postępowanie..

13 luty 2011

Wyrok w sprawie szkody na zdrowiu jako skutek depilacji [02.2011]

W dniu 9 lutego 2011 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym zasądził od jednej z warszawskich klinik kosmetycznych na rzecz klientki kancelarii 60 tys. zł  tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia za niestarannie wykonany zabieg depilacji..